Vítejte na stránkách ÚKBH

Příjem materiálu:
  Lochotín: 377 10 3271
  Bory:       377 40 2571

Sekretariát (7-15 h):
  Biochemie:    377 10 4234
  Hematologie: 377 10 4229
Laboratorní příručka
Žádanky

Zkumavky Dodělávky
MetodyKonzilia

Vítejte na stránkách ÚKBH log

Jsme největší laboratorní pracoviště FN Plzeň, zajišťujeme biochemická a hematologická vyšetření pro oba areály nemocnice i ambulantní služby v oblasti hematologie a poruch metabolismu. Naše pracoviště zaručuje kvalitu poskytovaných služeb v souladu s normou ČSN EN ISO 15189:2013, je vedeno v Registru klinických laboratoří NASKL a splňuje všechny technické, personální a administrativní požadavky Auditu II NASKL pro odbornosti 801 – Pracoviště klinické biochemie a 818 – Laboratoř hematologická.


Aktuality

18. 7. 2024 Zrušení metod GDF-15 a GHB
Z důvodu nízkého zájmu klinických pracovišť se k 1. 8. 2024 ruší metoda GDF-15 (P/S) a k 1. 9. 2024 metoda GHB (U).


9. 5. 2024 Referenční hodnoty biochemických metod v těhotenství dle trimestrů
Od 9. 5. 2024 uvádíme na webu ÚKBH u jednotlivých biochemických metod referenční hodnoty (RH) v těhotenství dle trimestrů. 

RH v těhotenství - celkový přehled

Přehled a možnost exportu všech referenčních hodnot (např. pro klinické studie) pomocí tohoto odkazu.


24. 4. 2024 Změna referenčních hodnot u vitaminu B12 a solubilních transferinových receptorů
Od 25. 4. 2024 měníme referenční hodnoty (RH) u vitaminu B12 a solubilních transferinových receptorů (sTfR) na základě změny informace v příbalovém letáku (zdrojem RH je příbalový leták firmy Roche).

Metoda
RH nyní
RH dříve
P/S Vitamin B12 (>18 let)
150 - 600 pmol/L
100 - 600 pmol/L
1,7 - 4,1 mg/L
1,8 - 4,7 mg/L

19. 4. 2024 Etylglukuronid (U) - změna vydávání výsledků
V souladu s dokumentací výrobce budou od 22. 4. 2024 výsledky metody U-Etylglukuronid vydávány na semikvantitativní škále. Více informací o metodě naleznete zde: Etylglukuronid (U).


29. 2. 2024 Specifické antidotum apixabanu a rivaroxabanu andexanet alfa (léčivý přípravek Ondexxya®) je k dispozici v hematologické laboratoři ÚKBH Lochotín. Léčivý přípravek pro pacienty FN Plzeň vydá laborantka na žádost ošetřujícího lékaře. Konzultace hematologa před podáním andexanetu není povinná (např. na rozdíl od NovoSeven), ale je doporučená a vzájemné sdílení zkušeností žádoucí. Konziliární hematolog je v ranní směně dostupný na tel. č. 4991, v ostatním čase prostřednictvím laboratoře na tel. č. 4251.
Rozhodování o volbě dávky v případě nejasných anamnestických údajů je možno usnadnit stanovením hladiny apixabanu nebo rivaroxabanu, které laboratoř ÚKBH Lochotín provádí 24/7, terapeutické rozmezí je 30 resp. 50 až 250 ng/mL.
Z logistických důvodů je zásoba 3 balení udržována v koagulační laboratoři ÚKBH FN Lochotín (vchod C, 2. NP, pohotovostní tel. č. 4251). Počet lahviček je potřeba specifikovat v písemné žádosti společně se jménem pacienta, jeho rodným číslem, jménem požadujícího lékaře a pracoviště (ideálně použít Ostatní vyšetření v M4).  Jedno balení obsahuje 4 lahvičky, laboratoř vydává jednotlivé lahvičky.
Pracoviště, na kterém bylo antidotum podáno, vykáže podání léku jako ZÚLP kódem 0238451 – ONDEXXYA 200MG INF PLV SOL. Cave: dávka 5 lahviček se vykazuje množstvím 1,25 (množství 1 = 4 lahvičky). 
Podání antidota u pacientů, kteří jsou klienti VZP, nepodléhá žádnému schvalovacímu procesu. U pacientů ostatních ZP musí ošetřující lékař hned po podání vystavit Žádost o schválení úhrady s datem, které odpovídá datu podání. Žádost je třeba předat na OZÚaS a odtud je odeslán do ZP.


6. 2. 2024 Mobilní telefon supervizora klinické biochemie pro POCT
Od 6. 2. 2024 je v nepřetržitém režimu (24/7) k dispozici supervizor klinické biochemie Lochotín i Bory pro POCT (GEM, glukometry, CRP) na mobilním telefonu – zkrácená volba *522


1. 2. 2024 Biochemie - zrušení metod
S účinností od 1. 2. 2024 se ruší tyto metody: Celkové porfyriny (U), Koproporfyrin III (U), Kys. hippurová (U), Kys. mandlová (U), Zinek (U), Selen (U, B), Olovo (U, vlasy, nehty, vousy).


25. 1. 2024 FIB-4 skóre
Od 25. 1. 2024 zavádíme výpočet FIB-4 skóre, který odhaduje riziko jaterní fibrózy. Je určen pro pacienty s jaterní steatózou nebo jejími rizikovými faktory (obezita, diabetes mellitus, dyslipidémie apod.). FIB-4 skóre se počítá z věku, hodnot AST a ALT a počtu trombocytů pouze na vyžádání (zaškrtnutí na el. žádance - sekce Enzymy). Více informací zde: FIB-4 skóre


10. 1. 2024 Nová verze papírové žádanky o speciální hemat. vyšetření
Pro externí žadatele je k dispozici nová verze žádanky. Po vytištění prosíme o její pečlivé vyplnění, telefonickou domluvu (dle pokynů na žádance) a dodržení podmínek preanalytické fáze.


12. 12. 2023 GDF-15 v plazmě/séru
Od 12. 12. 2023 zavádí laboratoř ÚKBH-biochemie metodu pro stanovení GDF-15. GDF-15 (growth differenciation factor 15) je „stres-responzivní“ cytokin, jehož sérové/plazmatické koncentrace stoupají v celé řadě patologických stavů – např. při zánětu, poškození tkáně, nádorovém bujení apod. Jde o nespecifický marker “buněčného stresu”. Stanovení zvýšené hladiny GDF-15 vypovídá o horší prognóze pacienta či vyšším riziku komplikací u některých patologických stavů (infarkt myokardu, chronické srdeční selhání, krvácení na antikoagulační léčbě při FiS). V těchto případech proto může být stanovení hladiny tohoto proteinu klinicky přínosné. Vyšetření požadujte pomocí elektronické žádanky ÚKBH – sekce Bílkoviny (2. sloupec, pod Troponinem T). Více informací o metodě: Růstový diferenciační faktor 15 (GDF-15) (P/S)


 6. 12. 2023 Změna vyšetřování antitrombinu
Od 6. 12. 2023 doplňujeme dosavadní vyšetření antitrombinu AT (X) o metodu AT (II). Nová metoda je určena pro pacienty léčené antikoagulační terapií xabany (rivaroxaban, apixaban, edoxaban) a pro všechny pacienty s požadavkem na hemokoagulační vyšetření trombotického panelu. Vyšetření metody AT (II) probíhá pouze v laboratoři na Lochotíně. Žádanka na vyšetření se pro kliniky a oddělení nemění; potřebnou metodu stanovení antitrombinu určí laboratoř. Ve výsledkovém listu je nově upřesnění, zda byl vyšetřen metodou AT (X) nebo AT (II). Bližší informace zde


16. 11. 2023 Gamahydroxybutyrát v moči (GHB)
Od 16. 11. 2023 zavádíme metodu pro průkaz GHB v moči. Jedná se o rychlý („destičkový“) kvalitativní test s cut-off hodnotou 10 mg/L. Detekční okno GHB je přibližně 3-10 hodin po požití. Požadujte pomocí elektronické žádanky ÚKBH - sekce Moč - Toxikologie. Více informací na webu ÚKBH: Gamahydroxybutyrát - průkaz (U)


8. 9. 2023 Vorikonazol
Od 7. 9. 2023 zavádíme stanovení vorikonazolu v séru. Měření bude probíhat standardně v pondělí, středu a pátek dopoledne (poslední svoz z Bor v 10.30 h). Vzorek srážlivé krve (červená Vacuette s gelem) se odebírá před podáním následující dávky. Vyšetření požadujte pomocí elektronické žádanky ÚKBH - sekce Léky. Pro interpretaci naměřených hladin kontaktujte, prosím, Oddělení klinické farmacie (Lochotín kl. 4192, Bory kl. 2184, 1264). Více informací o metodě: Vorikonazol (S) 


16. 2. 2023 Změna složení toxikologického panelu T10
Od 16. 2. 2023 13.00h dochází k optimalizaci složení multiparametrových kazet pro screening drog v moči (T10). Reagujeme tak na spektrum Vašich požadavků i záchytnost v jednotlivých skupinách.

 • Zařazené metody: fentanyl, tramadol, zolpidem
 • Vyřazené metody: barbituráty, tricyklická antidepresiva, metadon.

Vyřazené metody jsou dostupné i nadále - požadují se ale jednotlivě. Naopak zařazené metody se požadují pouze v rámci T10.


10. 1. 2023 Biochemie - zrušení metod
S účinností od 10.1. 2023 se ruší tyto metody: Hliník (S), Fenol (U), Kyselina trichloroctová (U), Trichlorethanol (U).


6. 1. 2023 Biochemie - nová metoda U-Kratom
Od 6. 1. 2022 zavádí biochemická laboratoř ÚKBH metodu pro průkaz mytragyninu v moči rychlým imunochromatografickým testem. Metodu najdete na elektronické žádance v sekci Toxikologie.
Více informací zde: Kratom - průkaz (U)


2. 1. 2023 D-dimery, Druh antikoagulační léčby, Anti Xa/edoxaban
1. K zefektivnění diagnostiky tromboembolických příhod u pacientů starších 55 let dochází od 2. 1. 2023 ke změně referenčních rozmezí u metody D-dimery (nárůst cut off o 0,05 mg/L FEU každých 5 let věku). Podrobnosti zde.
2. Na elektronické žádance jsou nově k dispozici ve sloupci Druh antikoagulační léčby jednotlivé léky ze skupiny DOAC – Xarelto, Eliquis, Lixiana, Pradaxa.
3. Nově je také možno žádat prostřednictvím elektronické žádanky vyšetření Anti Xa/edoxaban, která odráží plazmatickou koncentraci léku (Lixiana) v krevním oběhu. Dle účelu indikace (předávkování, kontrola účinnosti)  je  nutné zohlednit čas náběru od posledního podání léku. Podrobnosti zde.


10. 5. 2022 Lakosamid, zonisamid
Laboratoř ÚKBH-biochemie zavádí stanovení hladin antiepileptik lakosamidu a zonisamidu. Stanovení se bude pilotně provádět 1x týdně ve středu. Zonisamid se nabírá do Vacuette se zeleným nebo červeným víčkem, na lakosamid je vyžadována červená (srážlivá krev). Požadujte na elektronické žádance v M4 v sekci Léky.


5. 5. 2022 Obnovení dodávky setů anti-HAV IgM (Roche)
Firmou Roche byla obnovena dodávka setů anti-HAV IgM. Přesto jsme na základě analýzy indikací tohoto laboratorního testu během března a dubna 2022 rozhodli, že nebudeme anti-HAV IgM zařazovat zpět do panelu „screening hepatitid“ (platí pro elektronickou i papírovou žádanku). V případě podezření na akutní hepatitidu A je nutno na žádance zaškrtnout příslušné políčko u anti-HAV IgM. V panelu „screening hepatitid“ nyní: HBsAg, anti-HBc celk., anti-HCV.  Individuálně lze domluvit panel vybraných laboratorních testů pro určité oddělení.


14. 4. 2022 ICIS skóre
ÚKBH-hematologie uvádí do rutinního provozu softwarovou aplikaci umožňující vypočítat tzv. ICIS skóre (Intensive Care Infection Score), diagnostický parametr bakteriální infekce, který odráží sílu imunitní odpovědi na bakteriální infekci u kriticky  nemocných pacientů. Výsledek ICIS skóre ≥5 je známkou bakteriálního zánětu.

Nejedná se o parametr určený k diagnostice sepse, ale pomáhá rozlišit infekční (bakteriální) a neinfekční stav při akutním zánětu a při rozhodování  o včasném zahájení ATB léčby. ICIS skóre je určeno pro dospělé pacienty hospitalizované na Jednotkách intenzívní péče, není určeno pro dětské pacienty a pacienty HOO. Lze indikovat např. u pacientů na MJIP, KARIM, CHK, KCH, KOTPÚ či GPK. Stanovení lze provádět opakovaně v intervalu 12 hodin za účelem posouzení vývoje stavu.

Výpočet provádí analyzátor z rutinně  stanovovaných parametrů (krevního obrazu, dif. počtu leukocytů a retikulocytů). Žádný biologický materiál navíc není třeba, cena KO se pro žádající pracoviště nemění.

Middleware umožňující výpočet  ICIS skóre  je součástí analyzátoru Sysmex , který máme  v laboratoři pouze  jeden a jehož kapacita  je omezena počtem zpracovávaných vzorků zejména  v ranních hodinách.  Tato metoda je  ověřena na mnoha  pracovištích ČR, FN Plzeň dostala k dispozici nejnovější verzi middleware, která je zatím v režimu RUO (research use only).

Vyšetření možno žádat v M4 – Žádanky - Laboratorní vyšetření ÚKBH -  oddíl Krevní obrazy – ICIS skóre.   Výsledek je  dispozici spolu s výsledkem krevního obrazu ve výsledkovém listu FN Plzeň konfig.

Další informace na webu ÚKBH: ICIS skóre


22. 3. 2022 Stanovení 3-hydroxybutyrátu v krvi
ÚKBH-biochemie nově zavádí kvantitativní stanovení 3-hydroxybutyrátu (beta-hydroxybutyrátu, BHB) v plné krvi. BHB lépe koreluje s klinickým stavem a prognózou pacienta než semikvantitativní ketolátky v moči. BHB se uplatní zejména při diferenciální diagnostice metabolické acidózy se zvýšenou aniontovou mezerou (anion gap, AG). Největší přínos stanovení lze očekávat u těchto tří stavů (v závorce uvádíme orientační rozhodovací meze BHB):

 • Diabetická ketoacidóza (DKA)
  • Diagnostika (> 3 mmol/L) - stanovení ketolátek v moči není při příjmu dostupné asi u ½ pacientů s DKA (dehydratace)
  • Zaléčení (< 1 mmol/L) - stanovení ketolátek v moči přetrvává více než 9 hodin po zaléčení DKA.
 • Alkoholická ketoacidóza (>2,5 mmol/L pro diagnostiku) - ketolátky v moči jsou často falešně snížené až negativní, protože výrazně (19:1) převažuje BHB nad v moči detekovaným acetoacetátem.
 • Epilepsie – kontrola efektu ketogenní diety (> 4 mmol/L)

Z dalších možných indikací vybíráme: (1) nedostatečný příjem mateřského mléka u novorozenců (predikce nadměrné ztráty hmotnosti: > 1,6 mmol/L; predikce hypernatremické dehydratace: > 1,9 mmol/L); (2) ketogenní dieta pro redukci hmotnosti (kontrola compliance: > 0,5 mmol/L).

Na stanovení BHB je potřeba velmi malé množství plné krve v následujících zkumavkách:

 • heparinizovaná kapilára na ABR a krevní plyny – pro stanovení ABR a krevních plynů je třeba zaslat další kapiláru.
 • heparinizovaná stříkačka na ABR a krevní plyny (2 ml)  - jednu stříkačku lze využít pro stanovení BHB a ABR + krevních plynů
 • vakuovaná zkumavka se zeleným víčkem, s gelem  (jakýkoliv objem) – nelze použít na stanovení ABR a krevních plynů, ale je možné stanovit další analyty z plazmy. Zkumavku nechladit!

Pokud je zároveň požadováno stanovení ABR a krevních plynů (lze jen u heparinizované stříkačky), je třeba zajistit okamžitý transport na v lednici zchlazeném gelu (podrobnosti zde); jinak není vhodné vzorek chladit. Stanovení BHB lze požadovat  prostřednictvím elektronické žádanky elektronickou žádanku (“Laboratorní vyšetření ABR”). Z Z technických důvodů vyžaduje žádanka na ABR vyplnění polí teplota a FiO2, i když pro stanovení BHB nejsou tyto údaje přínosné. Vyplňte je, prosím. Více informací najdete na stránkách ÚKBH.


8. 3. 2022 Změna referenčních mezí aminoglykosidů a vankomycinu v Medicalcu 4
Od 9. 3. 2022 měníme referenční meze aminoglykosidů v Medicalcu (M4) tak, aby odpovídaly častějšímu způsobu podávání, tedy podání jednou denně (pulzní podání). K drobným změnám dochází také u vankomycinu. Referenční meze jsou uvedeny u jednotlivých metod (gentamicin, amikacin, vankomycin) a také v řízeném dokumentu Pokyny k terapeutickému monitorování (TDM) vankomycinu a aminoglykosidových antibiotik. Připomínáme možnost žádat kolegy z OLO - Úseku klinické farmacie o farmakokinetickou interpretaci naměřených dat a optimalizaci dávkování pomocí software MWPharm – pokyny k vyplnění žádanky v Medicalcu zde.


2. 3. 2022 Výpadek dodávky setů anti-HAV IgM (Roche)
V souvislosti s předpokládaným několikaměsíčním výpadkem dodávky setů anti-HAV IgM (Roche), vyřazujeme tento laboratorní test z panelu „screening hepatitid“ na elektronické i papírové žádance. Prosíme o racionální indikaci anti-HAV IgM jen v případě podezření na akutní hepatitidu A. V současné době máme sety na cca 300 stanovení, dodávka setů je firmou Roche plánována nejdříve v květnu. 


4. 1. 2022  Lipáza je lepší než amyláza
V porovnání s amylázou má lipáza při diagnostice akutní pankreatitidy lepší diagnostickou senzitivitu a srovnatelnou diagnostickou specifičnost. Aktivita lipázy přetrvává déle, proto je vhodnější i pro pacienty, kteří se dostaví s časovým odstupem po atace obtíží. Lipáza je rovněž lepší u pacientů s alkoholickou etiologií akutní pankreatitidy a u pacientů s hypertriacylglycerolémií.
Doporučení: pro diagnostiku akutní pankreatitidy používejte výhradně lipázu, stačí jen jeden náběr při přijetí, opakované odběry ke sledování dynamiky nejsou obvykle přínosné. Současné stanovení amylázy v séru/plazmě nebo v moči nemá žádnou přidanou hodnotu. 

Odkazy na web ÚKBH: Lipáza (P/S), Amyláza (S/P)Amyláza (U)Amyláza (Pu) 

Více informací, podrobnější argumentaci a zdrojovou literaturu najdete v tomto záznamu webináře


10. 11. 2021  PCR a genotypizaci hepatitid přebírá Ústav mikrobiologie
Ústav mikrobiologie přebírá od 11. 11. 2021 molekulární diagnostiku virových hepatitid od ÚKBH. Jde o metodu PCR HBV, PCR HCV a genotypizaci viru HCV. Od čtvrtka 11. 11. 2021 předávejte, prosím, vzorky k tomuto vyšetření na Ústav mikrobiologie – příjem materiálu (Lochotín 2. NP, Bory pavilon 1B virologie). Od 11. 11. bude k dispozici elektronická žádanka – virologické vyšetření, blok detekce virové nukleové kyseliny . Výsledky budou dostupné podobně jako ostatní virologické metody v Medicalc 4. Způsob odběru a transportu vzorků se nemění, metoda zůstává stejná. Vyšetřování protilátek proti virovým hepatitidám se nemění, zůstává ve stejné podobě na ÚKBH.

Případné dotazy prosím směřujte na úsek virologie, sérologie a parazitologie MIKRO, tel. 2709, dr. Walková


27. 10. 2021 Mykofenolát na elektronické žádance
Stanovení mykofenolátu je nyní možno požadovat přes elektronickou žádanku v Medicalcu. Jedná se buď o jednorázové stanovení údolní koncentrace, nebo výpočet AUC ze 3 odběrů. V případě požadavku na výpočet AUC je nutné vybrat současně podávanou imunosupresní terapii v přilehlém políčku.


26. 10. 2021 Likvor - stanovení volných lehkých řetězců kappa
ÚKBH (biochemie) zavádí stanovení koncentrace volných lehkých řetězců kappa v mozkomíšním moku. Vyšetření je využitelné v diagnostice roztroušené sklerózy.
Parametr s lepšími diagnostickými vlastnostmi je kappa index (poměr kvocientu kappa a albuminového kvocientu). Jako vhodná cut-off byla v souladu s literaturou a na podkladě analýzy vlastních dat stanovena hodnota 6,0. Více informací na webu ÚKBH.
Vyšetření je možno požadovat cestou elektronické žádanky (oddíl mozkomíšní mok, položka kappa index). Je třeba zaslat mozkomíšní mok i srážlivou krev. Stanovení budeme provádět v úterý a ve čtvrtek.


19. 10. 2021 Upřednostnění odběru do zkumavky s heparinátem Li (zelené víčko, s gelem) 
Žádáme o upřednostňování odběrů do zkumavek s heparinátem Li (zelené víčko, s gelem) místo do zkumavek pro srážlivou krev (červené víčko) na většinu rutinních biochemických vyšetření, zejména u akutních pacientů, pacientů s koagulační poruchou, s antikoagulační léčbou. Hrozí nejen vydání chybných výsledků z důvodu dodatečného srážení při analýze, ale i zpoždění výsledků ostatních pacientů vzhledem k nutnosti odstavení a vyčištění ucpaných analyzátorů. Na elektronické žádance jsou biochemická vyšetření s preferovaným odběrem do heparinátu Li podbarvena bíle

Více informací zde: Biochemie – přehled zkumavek


8. 10. 2021 Frakce nezralých trombocytů (IPF)
Hematologická laboratoř ÚKBH - Lochotín provádí vyšetření frakce nezralých trombocytů (IPF). IPF informuje o produkci trombocytů v kostní dřeni. Další informace jsou k dispozici zde.
K vyšetření se používá elektronická žádanka ÚKBH. Metodu je možno požadovat s vyšetřením krevního obrazu nebo ji měří laboratoř u některých trombocytopenií na základě upozornění analyzátoru. Výsledky metody uvidíte v Medicalcu ve výsledkovém listu FN Plzeň konfig., jehož konfiguraci udržuje ÚKBH aktuální. Do ostatních výsledkových listů si ji prosím podle tohoto vzoru nastavte individuálně nebo ve spolupráci se SIS.


19. 7. 2021 Elektronická žádanka ABR
Požadavky na vyšetření acidobazické rovnováhy a krevních plynů pro ÚKBH Lochotín i Bory lze nyní zasílat elektronicky z Medicalcu4. Podrobnosti najdete v příloze. Práce na odděleních s vlastním ABR analyzátorem se nemění.


 11. 6. 2021 Vyšetření UFH/anti-Xa, HIT (heparinem indukované trombocytopenie), HIT/VITT

 1. Hematol. laboratoř ÚKBH provádí vyšetření antiXa/UFH (stanovení nefrakcionovaného heparinu) určené především pro kontrolu antikoagulační léčby heparinem u pacientů napojených na ECMO. Podrobnosti o metodě zde.
 2. V souvislosti s diagnostikou HIT a také HIT/VITT (vakcínou mediované imunitní trombotické trombocytopenie vyvolané vakcinací proti SARS-CoV-2) připomínáme, že je třeba požadavek na vyšetření protilátek proti PF4 konzultovat s hematologem, hematolog společně s klinikem vyhodnotí klinické skóre 4Ts a následně bude/nebude indikována laboratorní diagnostika HIT. Laboratorní diagnostika je náročná a incidence nízká.  Vyšetření není uvedeno na elektronické žádance, je součástí hematologického konzilia. Požadavek na vyšetření se ručně dopíše na jakoukoliv žádanku o laboratorní vyšetření ÚKBH.

Podrobnosti o HIT zde a pracovní verze ČSTH (České společnosti pro trombózu a hemostázu) doporučení vydaných ISTH (International Society of Thrombosis and Haemostasis) pro diagnostiku VITT je k dispozici zde.


14. 4. 2021 Dodatečné požadavky („Dodělávky“)
Na web ÚKBH jsme umístili instrukci pro Dodatečné požadavky.
Ve FN Bory žadatel kontaktuje pracovníky příjmu materiálu ÚKBH (telefon 2571) a žádanku dodá později.
Ve FN Lochotín žadatel při dodělávce z téhož dne laboratoř kontaktovat nemusí, zašle novou žádanku potrubní poštou a na jejím výtisku ručně uvede „DODĚLÁVKA“, datum a čas původního odběru.
Dodělány budou jen metody s dostatečnou stabilitou (viz instrukce, např. hematologické metody pouze 5 h, glukóza a laktát pouze 8 h) a dostatečným objemem zbývajícího biologického materiálu. Pokud nebude možno požadavku vyhovět, pracovníci laboratoře tuto skutečnost oznámí na oddělení.


16. 3. 2021 Algoritmus pro hodnocení kalémie při hemolýze
Od 10. 3. 2021 jsme u hemolytických vzorků, u kterých není možno vydat hodnotu kalémie, zavedli orientační hodnocení na podkladě vypočtené koncentrace kalia korigovaného k hemolýze. Korekce K k hemolýze vychází ze zjednodušeného předpokladu, že 1 g/l volného hemoglobinu zvyšuje plazmatickou kalémii asi o 0,35 mmol/l. Jde o orientační odhad vlivu hemolýzy na kalémii, který může v některých případech přinést užitečnou klinickou informaci (např. upozornění na pravděpodobnou hypokalémii). Přepočet ale nelze vnímat jako spolehlivé číslo a řídit podle něj diagnostiku nebo terapii. Při extrémní hemolýze (volný Hb nad 10 g/l) se komentář nevydává. Interpretační komentář naleznete v Medicalcu v poznámce k metodě. 

 Algoritmus pro hodnocení K při hemolýze:

K korig. k hemolýze (mmol/l)
Poznámka k metodě
< 2,5
Susp. kritická hypokalémie.
2,5 - 3,2
Susp. hypokalémie.
3,2 - 5,2
Susp. normokalémie.
5,2 - 6,5
Susp. hyperkalémie.
> 6,5
Susp. kritická hyperkalémie.

Pokud je známo, že má pacient intravaskulární hemolýzu, je zvýšení kalémie pravdivé a výsledek se může na žádost ošetřujícího lékaře vydat.

Více informací zde: Draslík (S/P)


5. 3. 2021  Oznámení ÚKBH – nová verze rutinní papírové žádanky
Ve skladech MTZ je nyní k dispozici přepracovaná verze papírové rutinní žádanky (v ŘD jako Formulář FN0104). V rámci FN slouží papírová rutinní žádanka zejména jako havarijní řešení v případě výpadku NIS, proto žádáme oddělení o alespoň základní operativní zásobu pro tyto případy. Předchozí verze rutinní papírové žádanky jsou sice nadále funkční, použití nové verze je však preferováno. V běžném provozu nadále používejte elektronické žádanky v Medicalcu.
Název položky MTZ: Rutinní vyšetření ÚKBH (STAPRO OMR 051)


13. 1. 2021  Úprava referenčních hodnot (RH) a jednotek
Od 10. 1. 2021 jsme podle aktuálních odborných zdrojů provedli úpravu RH u řady metod. Platné RH a jejich zdroje jsou uvedeny na webu ÚKBH, podrobný seznam nejzávažnějších změn naleznete zde. Zároveň jsme na základě Doporučení České společnosti klinické biochemie změnili jednotky u některých metod, důvodem je lepší mezilaboratorní porovnatelnost laboratorních výsledků. Od 13. 1. 2021 zavádíme nové jednotky u levetiracetamu, lamotriginu a také u vitaminu B12 a kyseliny listové. Hodnoty zmíněných antiepileptik a vitaminů budeme po dobu 3 měsíců vydávat ve starých i nových jednotkách, přepočty mezi jednotkami budou dlouhodobě dostupné na webových stránkách ÚKBH (u jednotlivých metod). Od 14. 1. 2021 provedeme změnu procent na relativní díly (část z 1) u následujících metod: CDT, saturace transferinu, akantocytů, intratekální syntézy protilátek, složení močových konkrementů. Např. původní výsledek CDT 5 % bude nyní vydáván jako bezrozměrové číslo 0,05. Vše bude správně nastaveno ve WM v konfiguraci výsledkového listu FN Plzeň konfig., kterou udržuje ÚKBH aktuální. Za nastavení ostatních konfigurací nenese ÚKBH odpovědnost a nové metody je nutné přidat individuálně nebo ve spolupráci s pracovníky SIS (NČLP kódy 15200, 18801, 7981, 6975).


10. 12. 2020  Změna vydávání výsledků metody D-dimery
Od 10. 12. 2020 dochází u metody D-dimery ke změně vydávání výsledků. Nově jsou výsledky vyčísleny až do hodnoty 128 mg/l FEU. Hodnoty vyšší jsou vydávány ve formátu > 128 mg/l FEU. Fyziologické meze zůstávají beze změny.


16. 11. 2020  Stanovení LDL cholesterolu místo výpočtu
Od 18. 11. 2020 provádíme přímé stanovení LDL cholesterolu, které nahradí výpočet pomocí Friedewaldovy rovnice. Oproti výpočtu je stanovení LDL možné i u pacientů s koncentrací triacylglycerolů (TG) 4,5-23 mmol/l. Stanovení LDL cholesterolu u pacientů s koncentrací TG > 2 mmol/l poskytuje vyšší hodnoty než výpočet. Rozdíl se zvyšuje s rostoucí koncentrací TG. Klinicky významný rozdíl (> 10 %) se vyskytuje při koncentracích TG > 3 mmol/l.

Pokud při prohlížení výsledků ve WM používáte vlastní konfigurace výsledkového listu, je třeba metodu P/S-LDL přidat.

Více informací zde: LDL cholesterol (S/P)


2. 11. 2020  Změna metody pro měření kreatininu

Laboratoř ÚKBH přechází na měření kreatininu v plazmě/séru i v moči enzymatickou metodou. Oproti dosud užívané metodě založené na Jaffého reakci má enzymatické stanovení hlavně tyto výhody:

 •  Výsledky lépe odpovídají skutečné koncentraci kreatininu; metoda je méně ovlivněna nespecifickými interferencemi.
 •  Metoda je citlivější a preciznější – výsledky mají menší variabilitu způsobenou neprecizností metody.

Zjednodušené porovnání interpretace odhadů glomerulární filtrace (eGFR) založených na plazmatickém/sérovém kreatininu (původní vs. nová metoda):

 • V hodnotách eGFR < 1 ml/s jsou výsledky obou metod zcela srovnatelné (a nová má menší náhodnou variabilitu).
 • V hodnotách eGFR 1 až 1,5 ml/s lze počítat s lehce sníženými hodnotami odhadu eGFR novou metodou (cca o 0,1 ml/s).
 • V hodnotách eGFR > 1,5 ml/s je nový odhad GFR snížen již o cca 0,2 až 0,5 ml/s.

Snížení odhadů GFR ve vyšších hodnotách je způsobeno pravdivějším měřením sérového kreatininu v nízkých hodnotách (zejména < 60 µmol/L), kde původní metoda vydávala falešně nízké hodnoty. Protože nízké hodnoty plazmatického/sérového kreatininu fyziologicky nacházíme hlavně u dětí a částečně i u žen, budou ovlivněny zejména odhady GFR u těchto skupin. Nízké hodnoty plazmatického/sérového kreatininu u pacientů s patologicky sníženou svalovou hmotou nelze pro odhad GFR použít (platí pro starou i novou metodu).

Změna metody nemá klinicky významný vliv na výsledky kreatininu v moči.

Přestože je nová metoda analyticky významně lepší, trpí následujícími lékovými interferencemi, které vedou k falešnému snížení výsledků:

 • při přímé kontaminaci vzorku infúzí s podávaným lékem: katecholaminy (dopamin, dobutamin, méně adrenalin a noradrenalin), metamizol (vždy nabírat před podáním léku)
 • v terapeutických koncentracích: rifampicin, levodopa, metyldopa, dicynone, N-acetylcystein (dávky při otravě paracetamolem)

Falešné zvýšení výsledků je spíše vzácné, popsané bylo u otrav etylénglykolem (interferují metabolity etylénglykolu), u podávání N-etyglycinu a DL-prolinu.

Průběžně aktualizované informace o metodě a její interpretaci najdete dlouhodobě na stránkách ÚKBH.


19. 10. 2020  Stanovení ADAMTS13
ÚKBH zavedl měření funkční aktivity a inhibitoru metaloproteázy ADAMTS13 k diagnostice vrozené i získané TTP (trombotická trombocytopenická purpura) standardní ELISA chromogenní metodou. Vyšetření požadujte na elektronické žádance (je možné žádat společně s ostatními metodami daného náběru). K vyšetření je potřeba 1 samostatná zkumavka s 3,2% citrátem sodným o objemu 4,5 mL (běžná koagulační zkumavka s modrým víčkem). Odběr krve pro stanovení diagnózy TTP je nutno provést před zahájením léčby. Příjem vzorků je 24 hodin denně. Statimové vyšetření je nutno domluvit telefonicky (kontakt na konziliárního hematologa je v pracovní době na tel. 4991, během příslužby prostřednictvím laboratoře tel. 4251). Statimové výsledky jsou k dispozici do 72 hodin, v režimu rutinního vyšetření  cca za 6 týdnů.

Další informace o ADAMTS13 jsou na webu ÚKBH ADAMTS13 aktivita (P) a ADAMTS13 inhibitor (P)


25. 6. 2020  Změny sérologie hepatitid
Od 26. 6. 2020 budou výsledky anti-HAV celk. vydávány pouze jako negativní/pozitivní. Pozitivní výsledek indikuje probíhající nebo prodělanou infekci virem hepatitidy A nebo přítomnost protilátek po očkování proti hepatitidě A. Interferovat mohou vysoké dávky biotinu podávané pacientovi. Během prázdnin (po zpracování posledního setu) bude zrušeno vyšetření anti-HBc IgM.


18. 6. 2020  Změna zkumavek na stanovení P-glukózy, oGTT
S účinností od 22.6.2020 se ke stanovení glukózy v plazmě pro diagnostiku poruch glukózové tolerance (včetně oGTT) používá zkumavka VACUETTE FC Mix s růžovým víčkem (kód materiálu v SZM 5001117), která díky přídavku citrátu zcela zabraňuje poklesu glykémie po odběru. Nynější zkumavky s šedým víčkem je k tomuto účelu možné používat pouze  do 1.7.2020. Stanovení laktátu se nadále provádí výhradně ze zkumavky s šedým víčkem. Nově bude možno pomocí elektronické žádanky požadovat stanovení glukózy v rámci oGTT.


18. 5. 2020  Hemoglobin ve stolici (okultní krvácení) – jednotky, požadování
Výsledky vyšetření jsou nyní souběžně vydávány v doporučených, univerzálních jednotkách µg/g (tj. µg hemoglobinu na gram stolice). Vydávání v původních jednotkách (µg/L extraktu) bude k 1. 7. 2020 ukončeno. Přepočtový faktor: µg/L = µg/g x 5. Normální hodnota < 15 µg/g.

Pokyny pro pacienty: INL/0486/01 Odběr stolice na stanovení hemoglobinu

Nově je možno biochemická vyšetření stolice (tj. stanovení hemoglobinu a pankreatické elastázy) požadovat pomocí elektronické žádanky ve WM. Upozorňujeme, že žádanky obsahující tato vyšetření je nutné tisknout teprve „v době existence vzorku.“


6. 5. 2020 Změna referenčních mezí vybraných koagulačních parametrů
Od 6. 5. 2020 dochází k úpravě referenčních mezí v některých věkových kategoriích u metod Fibrinogen (P), Antitrombin (P), Faktor V (P), Faktor VIII (P), Faktor IX (P), Faktor XII (P), Protein C aktivita (P).
Nově poskytuje hematologická laboratoř v borském areálu FN Plzeň vyšetření metody Anti Xa/LMWH. Režim vyšetření je 7dnů v týdnu/24 hodin denně.


5. 5. 2020 Albumin v moči – změna názvu
Od 5. 5. 2020 se ve WM a na elektronické žádance mění název mikroalbuminurie na albumin v moči. Preferuje se stanovení z druhé ranní moče (případně náhodný vzorek) a poměr albuminu v moči k močovému kreatininu (ACR). ACR se při indikaci albuminurie vypočítá automaticky. Sběr klidové noční moče a vyjadřování odpadu v µg/min se již neprovádí. Pokud využíváte stanovení odpadu albuminu v rámci hodnocení odpadu proteinu, je nutno doplnit diurézu/24 h (při sběru kratším než 24 h se odpad nevypočte).
Více informací zde: Albumin (U), Albumin/kreatinin (ACR) (U)


15. 4. 2020 Index paO2/FiO2, anion gap
Od 14. 4. 2020 jsme zavedli automatický výpočet indexu paO2/FiO2  jakožto ukazatele plicní dysfunkce při požadavku na vyšetření ABR a krevních plynů z arteriální krve. Dále je u všech vyšetření ABR vydáván parametr anion gap (AG, aniontové okno) - ukazatel charakterizující metabolickou složku ABR. Pokud při prohlížení výsledků ve WM používáte vlastní konfigurace výsledkového listu jen s vybranými metodami, bude třeba výpočty přidat do používaných konfigurací.

Více informací o výpočtech zde: paO2/FiO2 index (B) ; Anion gap


17. 3. 2020 Transport materiálu na vyšetření ABR a amoniaku
Na vyšetření ABR (kapiláry, stříkačky) a amoniaku (Vacuette s fialovým víčkem) zasílejte materiál zabalený v namraženém modrém chladicím gelu a zajištěný gumičkou. Gel musí mít teplotu kolem 0°C, ideální je pouze krátkodobé namražení, kdy gel zůstává ohebný. Kapilára musí být uložena v plastové zkumavce. Materiál zchlaďte bezprostředně po odběru a urychleně zašlete do laboratoře. Chladicí gely označte číslem vašeho nákladového střediska z důvodu jejich vracení. Tento způsob transportu platí při použití potrubní pošty, při osobní donášce lze použít i transport na ledové tříšti.

Více podrobností včetně obrazového návodu najdete na této stránce.

Chladicí gely ve skladu SZM: 29001579 Cold-Hot pac 13x14cm


13. 3. 2020 Stanovení interleukinu 6 přebírá ÚKBH, metoda dostupná nepřetržitě
Od 16. 3. 2020 přebírá stanovení interleukinu 6 Ústav klinické biochemie a hematologie. Metoda je nyní dostupná nepřetržitě (provádí se jen na ÚKBH Lochotín), najdete ji na elektronické žádance ÚKBH v sekci Bílkoviny (pod CRP a PCT). Vydávané hodnoty jsou číselně srovnatelné s původní metodou prováděnou na ÚIA, nicméně používáme sety od jiného výrobce a klinicky zanedbatelné odchylky jsou možné.
Referenční meze a cut-off hodnoty jsme dle literatury nastavili následovně:

Hodnota
Jednotka
Poznámka
< 7
ng/L
95. percentil dospělé referenční populace*
100
ng/L
cut-off pro bakteriální infekcia
200
ng/L
cut-off pro sepsi, novorozeneckou sepsia
150 (až 400)
ng/L
cut-off pro infikovanou nekrózu (pseudocystu) pankreatua

  * 100. percentil je 30 ng/L - hodnoty vyšší než 30 ng/L se ve zdravé dospělé populaci nevyskytují; u zdravých novorozenců jsou hodnoty výrazně vyšší (v prvních dnech života kolem 100 ng/L) a rychle klesají
a  cut-off hodnoty jsou jen orientační, se zvyšující hodnotou IL-6 se zvyšuje pravděpodobnost, že jde o závažnou zánětlivou odpověď ev. sepsi.

Podrobnosti k indikaci a interpretaci metody najdete na stránkách ÚKBH.


30. 1. 2020 Zavedení stanovení oxalátů a citrátů v moči pro posouzení rizika vzniku urolitiázy pro všechna oddělení
Vyšetření se provádí ze sbírané moče a je možno jej požadovat pomocí elektronické žádanky. Ve skupině „Urolitiáza metafylaxe“ je třeba vybrat možnost „sběr“ v případě sběru moče,nebo „jednorázově“ v případech, kdy není sběr možný (někteří pediatričtí pacienti apod.). Skupiny obsahují další stanovení nezbytná pro posouzení rizika vzniku urolitiázy (koncentrace kalcia, magnézia, fosfátů, kyseliny močové, kreatininu v krvi a moči, pH čerstvé moče).

Doporučená sběrná nádoba: Odběrový systém ÚKBH (Objednávky SZM, kód 2456471).

Konzervační činidlo 10 ml 10% roztoku thymolu v izopropanolu možno objednat z lékárny FN (Intranet FN → Objednávky léky → Použít filtr „MS“ → položka „UKBH – konzervační činidlo urolitiáza 10 ml“).

Podrobnosti ohledně sběru moče jsou uvedeny v Řízené dokumentaci FN Plzeň.

Další informace o stanovení koncentrace citrátů a oxalátů jsou k dispozici na webu ÚKBH, viz citráty a oxaláty. Vyšetření se provádí obvykle 1x za 14 dní. V případě otázek volejte na 4243 nebo mailem na brozp@fnplzen.cz.