Pro pacienty

Pokyny

Odběr žilní krve - obecné pokyny pro pacienty 
Jednorázový odběr moče na základní chemické a morfologické vyšetření - ženy
Jednorázový odběr moče na základní chemické a morfologické vyšetření - muži
Odběr moče u dětí
Odběr stolice na stanovení hemoglobinu, videonávod
Sběr moči u pacientů s urolitiázou
Orální glukózový toleranční test (OGTT)


Hematologické ambulance

Ordinace pro poruchy metabolismu
a odvykání kouření

Zabýváme se celým spektrem hematologických onemocnění, především diagnostikou a léčbou poruch hemostázy, tj. krvácivých a trombotických stavů, diagnostikou a léčbou nejrůznějších typů anémií a poruch bílé a destičkové krevní řady. Jsme hemofilické léčebné centrum (HTC) pro léčbu hemofilie, von Willebrandovy choroby a jiných vzácných krvácivých chorob. Poskytujeme široké diagnostické a léčebné spektrum hematologických vyšetření včetně provádění trepanobiopsií a podávání transfuzí na denním stacionáři. Poskytujeme konziliární činnost pro všechna specializovaná centra v rámci FN.

Léčba akutních leukémií, maligních lymfomů a dalších hemato-onkologických onemocnění se provádí na specializovaném hemato-onkologickém pracovišti.

Lékařky:
prim. MUDr. Zdeňka Hajšmanová
MUDr. Alena Lavičková - vedoucí lékař ambulancí
MUDr. Lenka Bultasová
MUDr. Eva Havlová
MUDr. Michaela Janoušková
MUDr. Pavla Šigutová
MUDr. Jitka Šlechtová
 
Sestry:
Martina Poppová, DiS. – staniční sestra

Lenka Fantišová
Bc. Jarmila Hřebcová
Martina Lajošová
Blanka Kupková

Kontakt:
telefonické objednávky na vyšetření 7-8:30 h na tel. 377 104 991
 
Areál FN Plzeň Lochotín
Alej Svobody 80, vchod F, 9. nadzemní podlaží
čísla dveří 09.0924, 09.0925, 09.0926

Zabýváme se diagnostikou a léčbou metabolických poruch u dospělých pacientů. Zaměřujeme se na metabolické poruchy, které urychlují rozvoj aterosklerózy, zejména na poruchy metabolismu tuků. Poskytujeme poradenství a léčbu pacientům závislým na tabáku.

Lékaři:
MUDr. Hana Bernášková

MUDr. Roman Cibulka, Ph.D., MBA

Kontakt:
areál FN Plzeň Lochotín
Alej Svobody 80, vchod C, 2. nadzemní podlaží,
číslo dveří 02.0333
tel.: 377 10 4254 (telef. objednávky Po-Čt 7-12 h)

 


 

 

Ordinační hodiny:

Út, St, Čt: 8:00 - 14:00