Pro pacienty

Pokyny

Odběr žilní krve - obecné pokyny pro pacienty
Jednorázový odběr moče na základní chemické a morfologické vyšetření - ženy
Jednorázový odběr moče na základní chemické a morfologické vyšetření - muži
Odběr stolice na stanovení hemoglobinu, videonávod
Sběr moči u pacientů s urolitiázou
Orální glukózový toleranční test (OGTT)


Hematologické ambulance

Ordinace pro poruchy metabolismu
a odvykání kouření

Zabýváme se celým spektrem hematologických onemocnění, především diagnostikou a léčbou těžkých poruch hemostázy, tj. krvácivých a trombotických stavů, diagnostikou a léčbou nejrůznějších typů anémií a poruch bílé a destičkové krevní řady. Jsme vysoce specializovaným centrem pro léčbu hemofilie, von Willebrandovy choroby a jiných závažných vrozených i získaných krvácivých stavů. Poskytujeme široké diagnostické a léčebné spektrum hematologických vyšetření včetně provádění trepanobiopsií a podávání transfuzí na denních lůžkách. Poskytujeme konziliární činnost pro všechna specializovaná centra v rámci FN.

Neprovádíme léčbu akutních leukémií, maligních lymfomů a dalších hemato-onkologických onemocnění, vyžadujících léčbu na specializovaném hemato-onkologickém pracovišti.

Lékařky:
prim. MUDr. Zdeňka Hajšmanová
MUDr. Alena Lavičková - vedoucí lékař ambulancí
MUDr. Lenka Bultasová
MUDr. Eva Havlová
MUDr. Pavla Šigutová
MUDr. Jitka Šlechtová
 
Sestry:
Martina Poppová, DiS. – staniční sestra

Lenka Fantišová
Martina Lajošová
Blanka Kupková

Kontakt:
Areál FN Plzeň Lochotín
Alej Svobody 80, vchod D nebo F, 9. patro
čísla dveří 09.0924, 09.0925, 09.0926

tel.: 377 104 991-3
telefonické objednávky na vyšetření 7-8:30 h na tel. 377 104 991

 

 

  Orientační systém FN - vchod D
  Orientační systém FN - vchod F

 

Ordinační hodiny:

Ambulance č. 1: 9:00-15:00
Náběry krve na ambulanci  č. 1: 6:45-8:30
Ambulance č. 2, 3: Po-Čt 9:00-13:00, Pá 9:30-13:00

Zabýváme se diagnostikou a léčbou metabolických poruch u dospělých pacientů. Zaměřujeme se na metabolické poruchy, které urychlují rozvoj aterosklerózy, zejména na poruchy metabolismu tuků. Poskytujeme poradenství a léčbu pacientům závislým na tabáku.

Lékaři:
MUDr. Hana Bernášková

MUDr. Roman Cibulka, Ph.D., MBA

Sestra:

Michaela Nesétová

Kontakt:
areál FN Plzeň Lochotín
Alej Svobody 80, vchod C, 2. nadzemní podlaží,
číslo dveří 02.0333
tel.: 377 10 4254

 

  Orientační systém FN

 

 

Ordinační hodiny:

Út, St, Čt: 8:00 - 14:00