Pedagogická činnost ÚKBH

Termíny předatestačních školení

Pedagogická činnost v rámci LF UK v Plzni
Pedagogická činnost v rámci SZŠ a VOZŠ


Pedagogická činnost v rámci LF UK v Plzni

Seminární místnost ÚKBH ÚKBH zajišťuje na LF UK v Plzni výuku povinného předmětu Klinická biochemie a podílí se na výuce povinného předmětu Klinická propedeutika. Významně se podílíme na organizaci, vylepšování a realizaci nepovinného předmětu Studentská pedagogická a publicitní činnost.
Výuka je vedena týmem zkušených pedagogických pracovníků.

Předmět Klinická biochemie

povinný, 5. ročník všeobecného lékařství

6 dní (30 h) seminářů, zakončeno zápočtem a povinnou zkouškou, která probíhá formou komplexního elektronického testu. Výuka je zajišťována i v anglickém jazyce.

Cíl výuky

Správě indikovat a interpretovat laboratorní výsledky.
Cesta k tomuto cíli vede přes základní analytické a diagnostické vlastnosti metody, pochopení konceptu referenčního rozmezí a mezioborové chápání patofyziologických korelátů ve výsledcích z klinicko-biochemické laboratoře. V návaznosti na znalost metabolických pochodů ve zdravém organismu má absolvent studia pochopit využití znalosti jejich změn pro stanovení diagnózy a prognózy častých a závažných onemocnění, porozumět problematice toxikologických analýz i laboratorního monitorování funkce různých orgánů a monitorování léčby.

Předmět Studentská pedagogická a publicitní činnost

nepovinný, 2. - 6. ročník všeobecného lékařství

6 kreditů

V rámci ÚKBH jde zejména o spolupráci na tvorbě elektronických výukových materiálů a kurzů a zapojení do výuky Klinické biochemie formou kazuistik.

Program a náplň jsou shrnuty v studentském informačním systému.

ÚKBH se významně podílela a podílí na vzniku a provozu následujících e-learnigových portálů:

 • meziuniverzitní portál určený pro výuku mediků, pokrývá všechna významná témata klinické biochemie; přístupný pro členy akademické sítě MEFANET (po přihlášení)
Logo PO>STUDIUM
 • Postudium.cz je oficiálním portálem Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy určeným pro celoživotní vzdělávání zdravotníků. Nabízí široký výběr akreditovaných e-learningových kurzů, pořádá webináře a publikuje záznamy odborných konferencí a vzdělávacích akcí.
  Pro společnosti a organizace nabízíme vývoj vzdělávacích kurzů na mírů, tvorbu ozvučených prezentací a komplexní programy pro firemní vzdělávání (nemocnice, laboratoře).

Pedagogičtí pracovníci

Jaroslav Racek

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. [životopis]

profesor

Daniel Rajdl

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. [životopis]

přednosta útavu

 

MUDr. Pavel Brož, Ph.D.

zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

Roman Cibulka

MUDr. Roman Cibulka, Ph.D., MBA [životopis]
odborný asistent

Richard Pikner

MUDr. Richard Pikner, Ph.D. [životopis]
odborný asistent

 

MUDr. Marie Šolcová

primářka ústeku Biochemie

 Václav Senft Ing. Václav Senft
odborný asistent

 Ocenění

 • Cena ČSKB „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína v roce 2013“

Klinická biochemie - inovovaná interaktivní výuka e-learningem (e-kniha v angličtině ke stažení zde).

 • Cena ČSKB „Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou v roce 2007“:

                 MUDr. Roman Cibulka, Ph.D. a spolupracovníci za soubor prací:

Cibulka R., Racek J.: Metabolic disorders in patients with chronic kidney failure. Physiol Res 2007; Vol. 56, 697-705.
Cibulka R., Racek J., Pikner R., Rajdl D., Trefil L., Veselá E., Studenovská M., Široká R.: Effect of L-camitine supplementation on secondary hyperparathyroidism and bone metabolism in hemodialyzed patients. Calcif Tissue Int 2007; Vol. 81, No. 2: 99-106.
Cibulka R., Široká R., Rajdl D., Racek J., Trefil L., Eiselt J.: Asymmetric dimethylarginine (ADMA) as a novel independent risk factor for cardiovascular disease in haemodialysis patients. Klin Biochem Metab 2007, Vol. 15 (36), No. 1: 39-42.
Cibulka R., Rajdl D., Široká R., Eiselt J., Malánová L., Trefil L., Racek J.: Asymetrický dimethylarginin (ADMA) jako nový nezávislý faktor prežití u hemodialyzovaných nemocných. Klin Biochem Metab 2007, Vol. 15 (36), No. 3; 160-163.

 • Cena ČSKB „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína v roce 2006“:

Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. a spolupracovníci za učební text druhého přepracovaného vydání: Jaroslav Racek et al.: Klinická biochemie, Galén, 2006, ISBN 80-7262-324-9

 • Cena ČSKB „Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou v roce 1999“:

Racek J. et al.: Klinická biochemie. Galén a Karolinum, 1999, ISBN 80-7262-023-1 (Galén), 80-7184-971-5 (Karolinum) 

 • Cena ČSKB „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína v roce 2018:

Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. a spolupracovníci za edukační video „Zisk energie oxidací živin“

 • Cena ČSKB „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína v roce 2019:

Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. za internetovou učebnici pro Vyšší odborné školy zdravotnické „Klinická biochemie“ 

 • Cena ČSKB „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína v roce 2021:

Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. a MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. za 3., přepracované a rozšířené vydání monografie Klinická biochemie, Galén, 2021, ISBN 978-80-7492-545-0 


Pedagogická činnost v rámci SZŠ a VOZŠ

Lékařky, bioanalytičky a laborantky ÚKBH zajišťují výuku klinické hematologie v rámci teorie i praktických cvičení jak na Střední zdravotní škole, tak i na Vyšší odborné zdravotní škole a na Západočeské Univerzitě.

Hematologie je těžký obor medicíny, rozsáhlý, náročný na paměť, protože jiné hodnoty téhož parametru mají děti, jiné dospělí, jiné muži a jiné ženy. Je náročný i na logické myšlení, protože je třeba nejprve porozumět dějům, které vedou ke vzniku krvinek v kostní dřeni, jejich funkci v periferní krvi a zániku ve slezině. Kontrola znalostí se opírá jednak o ústní zkoušení a celá řada známek pochází z písemných testů. Mně osobně přijde studium hematologie jako zábavné, vzrušující, radostné, představitelné, protože v době mého mládí znamenalo studium biflovat a memorovat, vyhledávat a porovnávat údaje. Současné technologie umožňují animacemi pronikat do tajů mikrosvěta, jehož děje a zákonitosti mohou pochopit jen vybraní  jedinci, kteří byli ke studiu přijati. 

MUDr. Zdeňka Hajšmanová

Mikroskopický obraz krvinek v kostní dřeni