Odborný životopis: MUDr. Richard Pikner, Ph.D

Narozen : 17.6.,1972 v Plzni

Jazykové znalosti: anglický a ruský jazyk

Odborné zaměření

Diagnostika a  léčba  poruch kostního metabolizmu

Laboratorní diagnostika poruch funkce štítné žlázy

Sérové nádorové markery     

Současná pracovní pozice

Klatovská nemocnice  a.s. :

Od  7/2013 zástupce  náměstka pro lékařskou a preventivní  péči   pro  oblast klinického  komplementu (Odbor  klinických  laboratoří,  Radiologické  oddělení, Patologické   Oddělení,  Oddělení nukleární  medicíny)

Od 1/2013 primář  Odboru  Klinických  laboratoří , Klatovská nemocnice  a.s.,  odborný  garant pro klinickou  biochemii, odborný  garant   pro klinickou  osteologii metabolizmu

Lékařská fakulta   v Plzni,  Karlova Univerzita  v Praze,

 Od  9/2008 odborný asistent  Ústav Klinické  biochemie a hematologie , LF UK Plzeň

Profesní   zkušenosti

Od 1/ 2013  -přednosta  Odbor  Klinických laboratoří (Oddělení  kostního metabolizmu,

2009-2012  primář  Oddělení  klinických  laboratoří  a  kostního  metabolizmu, Klatovská  nemocnice a.s.

2008 -2012 člen Oborové komise Endokrinologie a metabolizmus, Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR

2007-2009  primář  Oddělení klinických  laboratoří / biochemie, hematologie,  mikrobiologie/
                                Klatovská  nemocnice a.s.

2005 -2007 primář Oddělení  klinické  biochemie  a hematologie, Klatovská nemocnice a.s.

2002-2009  lékař  Osteocentrum, II  interní klinika, Fakultní  nemocnice Plzeň

1996-2002  lékař    II.interní  klinika,  sekundární  lékař, Fakultní  nemocnice Plzeň

1996 – 2005 lékař  Oddělení  nukleární  medicíny -  úsek  imunoanalýzy  Fakultní  nemocnice  Plzeň

Licence a odborná kvalifikace:

2012  Certifikovaný  kurz a kvalifikační  diplom v oboru  Klinická  osteologie

2006    Specializovaná způsobilost k výkonu lékaře dle zákč. 95/2004
            v oboru vnitřní lékařství  

2005    Atestace z Klinické biochemie dle vyhl.95/2004Sb

2005    ČLK k výkonu vedoucí lékař a primář v nestátním zdravotnickém
             zařízení v oboru klinické biochemie

2005    Certified Clinical Densitometrist
            (mezinárodní certifikace pro hodnocení kostní denzitometrie u ISCD)

2004    ČLK k výkonu odborného zástupce, pro poskytování odborných
            poradenských služeb v oboru vnitřní lékařství

2002     Atestace z Klinické biochemie 1. stupeň

1999     Atestace z vnitřního lékařství 1. stupeň

Vzdělání

2000- 2007    Ph.D. na LF UK v Plzni  v oboru vnitřní lékařství
                       Kombinované  Postgraduální doktorandské studium v oboru vnitřní lékařství na
                       téma ” Analýza cytozolu – angiogenních faktorů z  tkání štítné žlázy

1990 - 1996    Lékařská fakulta Univerzity  Karlovy v Plzni,

                        promoce  červenec 1996

1986 - 1990  - Masarykovo  gymnázium v Plzni

Stáže

1998  1  týden  Onkologický  ústav   sv. Alžběty Bratislava, Slovenská republika,  laboratoř  pro  nádorové  markery  Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.

2001 6.-25.7  12th Medical Summer School  Of Endocrinology, Utrecht, Nizozemí

5-11.1.2014 The  Mellanby Centre for  Bone  Research, Universtity  of  Sheffield, Great Britain prof. Richard Eastell , MD, FRCP, FRCPPath, FMEdSci a prof. Eugene McCloskey, MD., FRCP  - 1 týden

9.-14.2.2014 Division of Endocrinology and Metabolism, Department of Internal Medicine, Graz Medical University, Graz,  Austria,  prof. Barbara Obermayer-Pietsch, M.D., Ph.D. 1 týden¨

Pedagogická činnost:

9/2008   dosud    -  odborný asistent ÚKBH , LF UK v Plzni

10/1999 – 2003    - odborný asistent,II. interní klinika, LF UK v Plzni

 1998,1999, 2000  - školitel  studentů LF UK na Studentské vědecké konferenci

Členství v organizačních výborech a  odborných  společnostích:

Člen Organizačního výboru:

2002,2003, 2004   -  Celostátní konference s mezinárodní účastí -Imunoanalytické dny

1998,2000,2002,2004  -  Mezinárodní konference  Central European Conference on
                                         Human Tumour Markers

Členství v ČS  JEP :   Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ( člen výboru od 2014)

                                    Endokrinologické společnosti

                                    Společnost pro menopauzu a andropauzu

                                    Společnost klinické biochemie

                                    Společnost nukleární medicíny sekce imunoanalýzy

Mezinárodní  odborné společnosti:

American Society for Bone  and Mineral Research (ASBMR)

American Association  for Clinical Chemistry (AACC)

Vědecká činnost

Hlavní  investigátor  klinických studií  léčba  osteoporózy  sponzorovaných  firmami Amgen (FRAME. ARCH),  Elli –Lilly ( VERO)

            

2008- dosud  CEVA – Creative   Education and Vital ApplicationCentrum  

                      člen koordinační rady, Společný projekt Lékařské fakulty UK v Plzni,
                      Klatovské nemocnice a.s. a do  r2013 ifirmy Abbott Laboratories s.r.o. ČR,
                      CEVA je internetová aplikace pro  poskytování edukačních materiálů,
                      organizování e-learningového vzdělávání, šíření aktuálních poznatků vědy a
                      výzkumu v oblasti laboratorní diagnostiky.

2011- 2014 Projekt – BioHema (ESF)

Projekt  na postgraduální vzdělávání v  laboratorní  medicíně  pro NLZP.  Řešitelem projektu  je  Lékařská  fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze   a spoluřešitelem Klatovská nemocnice a.s. Cílem projektu je vytvořit pět vzdělávacích programů formou e-lerningových kurzů v oblasti laboratorní medicíny pro laboranty, zdravotní sestry a porodní asistentky.

2011 – 2014 Projekt  E-biochemie (ESF)

společný projet LF UK v Plzni , MU Brno a Ostravské Univerzity  s cílem  vytvořit  e-learningové  interaktivní studijní materiály    pro studenty lékařských fakult ( magisterské a Bc studium)

2007-2008   “E-labmed”    FN Plzeň  - financován  Evropským Sociálním Fondem (ESF)
                      Plzeňského kraje - spoluřešitel 

2006-2007   “Medscouting – MATEO”  Projekt EU-  INTEREG IIIC –LF UK v Plzni
                      spoluřešitel

2004-2006  “S100B protein jako marker poškození CNS” IGA  MZČR č.NR 7874-3/2004 –
                      spoluřešitel

2003-2005  “Metabolické účinky podávání L-karnitinu u dialyzovaných nemocných s
                    důrazem na ovlivnění oxidačního stresu a kalciofosfátového metabolismu
                   - NB/7350 – 3  - spolupracovník

2003-2005  “Výskyt tyreopatií a vliv na kardiovaskulární riziko” IGA MZ ČR 7534-3-
                     spoluřešitel

2000-2002  „Určování prognózy a výskytu komplikací u sklerotické a  diabetické angiopatie
                    cév dolních končetin“ IGA MZ ČR  NB 9658-  spolupracovník

2000-2002  „Poruchy štítné žlázy u těhotných žen“ IGA MZ ČR NB 6412-3- spoluřešitel 

1999–2001 „Plodnost a zlepšení kvality života infertilních párů“, MŠTM č. 111400005
                    - spolupracovník

1999-2001 „Biologická aktivita nádorového onemocnění a aktivita života  onkologických
                   nemocných“,  MŠTM č. 111400003 – spolupracovník

1999-2001 „Prognostické faktory proliferace a angiogeneze u nádorových onemocnění štítné
                     žlázy.”  IGA MZ ČR č NC/5306-3- spoluřešitel

1998–2000 “ Sledování faktorů  prognózy a progrese nádorového onemocnění  u pacientů s
                   nádory  plic, kolorekta, žaludku a ovárií.”  IGA MZ  ČR č. 4780-3
                    - spolupracovník