Vědecko-výzkumná činnost

Výzkumné zaměření

ÚKBH se v současnosti soustředí na následující 3 výzkumná témata:

 • metabolické odchylky u pacientů s konečným selháním ledvin
 • rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění
 • biomarkery poškození orgánů, zejména při okologické terapii (s důrazem na poškození srdce a ledvin)

V souvislosti s tímto zaměřením řešíme hlavně následující výzkumné projekty:

 • projekty pod Programem rozvoje vědních oborů Karlovy Univerzity (projekt P36)
 • MZ ČR - RVO (Fakultní nemocnice Plzeň - FNPl, 00669806)
 • projekty ve spolupráci s Biomedicínským centrem LF UK v Plzni

Krátkou zmínku o historii a vývoji výzkumné činnosti na ÚKBH najdete na stránce věnované historii pracoviště.

V rámci vědecké přípravy absolventů LF je ÚKBH zapojen do postgraduálního doktorského studia biomedicíny (PDSB) (pdsb.avcr.cz), studijní program biochemie a patobiochemie; na ústavu probíhá příprava doktorandů od školního roku 2001/02.

Nejvýznamnější vědecké publikace

Monografie

 • Rajdl, D., Racek, J. et al. (2016). Clinical Biochemistry. Karolinum Press. 425 stran, ISBN 978-80-246-3497-5, ke stažení zde
 • Racek, J.: Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění. Galén, Praha, 2003, 92 s. (ISBN 80-7262-231-5)
 • Racek, J.: Cell-Based Biosensors. Technomic Publishing Co., Inc., Lancester, Pensylavania, USA, 1994, 103 s. (ISBN 1-56676-190-5)
 • Racek, J. et al.: Klinická biochemie. Galén 2006, ISBN 80-7262-324-9
 • Racek, J. et al.: Klinická biochemie. 2. vydání, Galén a Karolinum 1999, ISBN 80-7262-023-1 (Galén), 80-7184-971-5 (Karolinum) 

Kapitoly v monografiích

 • Teplan V., Racek J. Asymmetric Dimethylarginine. In: Niwa, T. (Ed.): Uremic Toxins, Wiley, 2012, pp. 143 – 161, ISBN 978-1-118-13513-6
 • Cibulka R., Racek J. (2011). Metabolic Complications of Chronic Kidney Failure and Hemodialysis, Special Problems in Hemodialysis Patients, Maria Goretti Penido (Ed.), ISBN: 978-953-307-396-5, InTech, Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/metabolic-complications-of-chronic-kidney-failure-and-hemodialysis
 • Racek, J.: Vnitřní prostředí. In: Navrátil, I. a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada Publishing, Praha, 2008, s. 151-176 (ISBN 978-80-247-2319-8)
 • Racek, J.: Vliv střídmého pití světlého ležáku českého typu na rizikové faktory aterosklerózy u mužů středního věku. In: Emmerová et al.: Pivo a zdraví. NAVA, Plzeň, 2007, s. 35-40 (ISBN 978-80-7211-253-1)
 • Varvařovská, R., Štětina, R., Sýkora, J., Rušavý, Z., Racek, J., Lacigová, S., Siala, K.: Impact of oxidative stress on diabetes mellitus and inflammatory bowel diseases. In:
  a) Panglossi, H. V. (ed.): Frontiers in Antioxidants Research, s. 133-200. Nova Science Publishers, Inc., 2006, ISBN 1-60021-273-5
  b) Panglossi, H. V. (ed.): Leading Edge Antioxidants Research, s. 179-245. Nova Science Publishers, Inc., 2006, ISBN 1-60021-274-3
 • Racek, J.: Laboratorní vyšetření v ortopedii. In: Koudela, K. et al.: Ortopedie. Karolinum, Praha, 2004, s. 53 - 60 (ISBN 80-246-0654-2)

Nejvýznamnější původní práce za posledních 5 let

 • Rajdl, D., Racek, J., Trefil, L., Stehlik, P., Dobra, J., & Babuska, V. (2016). Effect of Folic Acid, Betaine, Vitamin B6, and Vitamin B12 on Homocysteine and Dimethylglycine Levels in Middle-Aged Men Drinking White Wine. Nutrients, 8(1), 34. (IF 3,76).
 • Trávníček J., Racek J., Trefil L., Rodinová H., Kropová V., Illek J., Doucha J., Písek L. Activity of glutathione peroxidase (GSH-Px) in the blood of ewes and their lambs receiving the selenium-enriched unicellular alga Clorella. Czech J Anim Sci, 53(7), 2008: 292 – 298 (IF 1,08)
 • Teplan V., Schück O., Racek J., Lecian D., Haluzik M., Kudla M., Vitko S. Asymmetric dimethylarginine in obesity after renal transplantation. J Ren Nutr, 18(6), 2008: 513 – 520 (IF 1,387)
 • Eiselt J., Racek J., Trefil L., Rajdl D. Asymmetric dimethylarginine in hemodialysis, hemodiafiltration and peritoneal dialysis. Artif Organs, 34(5), 2010: 420 – 425 (IF 2,131)
 • Eiselt J., Kielberger L., Sedláčková T., Racek J., Pazdiora P. High ferritin, but not hepcidin, is associated with a poor immune response to an influenza vaccine in hemodialysis patients. Nephron Clin Pract, 115(4), 2010: c147 – c153 (IF 1,715)
 • Vokurka S., Svoboda T., Rajdl D., Sedlackova T., Racek J., Koza V., Trefil L. Serum citrulline levels as a marker of enterocyte function in patients after allogeneic hematopoietic stem cells transplantation – a pilot study. Med Sci Monit, 19, 2013: 81 – 85
 • Sedlackova T., Racek J., Rajdl D., Kielberger L., Eiselt J., Malanova L., Babuska V. Relationship between hepcidin and ferritin in haemodilysed patients. Wien Klin Wschr, 125(15), 2013: 448 – 452
 • Racek J., Sindberg C. D., Moesgsard S., Mainz J., Fábry J., Müller L., Rácová K. Effect of chromium-enriched yeast on fasting plasma glucose, glycated haemoglobin and serum lipid levels in patients with type 2 diabetes mellitus treated with insulin. Biol Trace Element Res, 155(1), 2013: 1 – 4
 • Eiselt J., Rajdl D., Racek J., Vostrý M., Rulcová K., Wirth J. Asymmetric dimethylarginine and progression of chronic kidney disease – a one-year follow-up study. Kidney Blood Press Res, 39(6), 2014: 50 – 57
 • Broz P., Rajdl D., Racek J., Petr T., Vitek L. Two case reports of extremely   increased glycorrhachia in normoglycemic patients. Ann Clin Biochem, 51(1), 2015: 161 – 164
 • Sedláčková T., Racek J., Eiselt J., Kielberger L., Malánová L. Hepcidin and ferritin in hemodialyzed patients. Klin Biochem Metab, 19(4), 2011: 234 – 236
 • Hromádka M., Rajdl D., Trefil L., Racek J., Rokyta R.: Diagnostic sensitivity of high-sensitivity troponin T for acute myocardial infarction in patients with chest pain. Cor Vasa, 54, 2012: e227 – e231

Publikace jednotlivých autorů ÚKBH

Ocenění