Vědecko-výzkumná činnost

Výzkumné zaměření

ÚKBH se v současnosti soustředí na následující výzkumná témata:

 • metabolické odchylky u pacientů s konečným selháním ledvin
 • rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění
 • biomarkery poškození orgánů, zejména při okologické terapii (s důrazem na poškození srdce a ledvin), při sportovní zátěži a u onemocnění ledvin

V souvislosti s tímto zaměřením jsme řešili a řešíme hlavně následující výzkumné projekty:

 • projekty institucionální podpory vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově COOPERATIO
 • MZ ČR - RVO (Fakultní nemocnice Plzeň - FNPl, 00669806)
 • projekty ve spolupráci s Biomedicínským centrem LF UK v Plzni

Krátkou zmínku o historii a vývoji výzkumné činnosti na ÚKBH najdete na stránce věnované historii pracoviště.

V rámci vědecké přípravy absolventů LF je ÚKBH zapojen do postgraduálního doktorského studia biomedicíny (PDSB) (pdsb.avcr.cz), studijní program biochemie a patobiochemie; na ústavu probíhá příprava doktorandů od školního roku 2001/02.

Nejvýznamnější vědecké publikace

Publikace jednotlivých autorů ÚKBH

Monografie

 • Rajdl D., Racek J. et al. (2016). Clinical Biochemistry. Karolinum Press. 425 stran, ISBN 978-80-246-3497-5, ke stažení zde
 • Racek J.: Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění. Galén, Praha, 2003, 92 s. (ISBN 80-7262-231-5)
 • Racek J.: Cell-Based Biosensors. Technomic Publishing Co., Inc., Lancester, Pensylavania, USA, 1994, 103 s. (ISBN 1-56676-190-5)
 • Racek J. et al.: Klinická biochemie. Galén 2006, ISBN 80-7262-324-9
 • Racek J. et al.: Klinická biochemie. 2. vydání, Galén a Karolinum 1999, ISBN 80-7262-023-1 (Galén), 80-7184-971-5 (Karolinum) 
 • Racek J., Rajdl D. et al. Klinická biochemie. 3., přepracované  a rozšířené vydání. Galén, Praha, 2021, ISBN 978-80-7492-545-0, aktuálně v prodeji

Kapitoly v monografiích

 • Teplan V., Racek J. Asymmetric Dimethylarginine. In: Niwa T. (Ed.): Uremic Toxins, Wiley, 2012, pp. 143-161, ISBN 978-1-118-13513-6
 • Cibulka R., Racek J. (2011). Metabolic Complications of Chronic Kidney Failure and Hemodialysis, Special Problems in Hemodialysis Patients, Maria Goretti Penido (Ed.), ISBN: 978-953-307-396-5, InTech, Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/metabolic-complications-of-chronic-kidney-failure-and-hemodialysis
 • Racek J.: Vnitřní prostředí. In: Navrátil L. a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada Publishing, Praha, 2008, s. 151-176, ISBN 978-80-247-2319-8
 • Racek J.: Vnitřní prostředí. In: Navrátil L. a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada Publishing, Praha, 2. vydání, 2017, s. 343-369, ISBN 978-80-247-2319-8
 • Racek J.: Vliv střídmého pití světlého ležáku českého typu na rizikové faktory aterosklerózy u mužů středního věku. In: Emmerová M. et al.: Pivo a zdraví. NAVA, Plzeň, 2007, s. 35-40, ISBN 978-80-7211-253-1
 • Varvařovská R., Štětina R., Sýkora J., Rušavý Z., Racek J., Lacigová S., Siala K.: Impact of oxidative stress on diabetes mellitus and inflammatory bowel diseases. In:
  a) Panglossi, H. V. (ed.): Frontiers in Antioxidants Research, s. 133-200. Nova Science Publishers, Inc., 2006, ISBN 1-60021-273-5
  b) Panglossi,H.V. (ed.): Leading Edge Antioxidants Research, s. 179-245. Nova Science Publishers, Inc., 2006, ISBN 1-60021-274-3
 • Racek J.: Laboratorní vyšetření v ortopedii. In: Koudela, K. et al.: Ortopedie. Karolinum, Praha, 2004, s. 53 - 60 (ISBN 80-246-0654-2)
 • Racek J.: Biochemie kyslíku. In: Hájek M. a kol.: Hyperbarická medicína. Mladá fronta, Edice Aeskulap, Praha, 2017, s. 40 – 53, ISBN 978-80-204-4235-2

 • Rajdl D. Laboratory examination. In: Seidlerová Mlíková J, editor. Introduction to Internal Medicine . 1st ed. Triton; 2020 . p. 441–71. ISBN: 978-80-7553-834-5

 • Rajdl D. Laboratorní vyšetření. In: Seidlerová Mlíková J, editor. Úvod do vnitřního lékařství . Triton; 2020. p. 429–58. ISBN: 978-80-7553-724-9

Nejvýznamnější původní práce za posledních 10 let

 • Hromádka M., Rajdl D., Trefil L., Racek J., Rokyta R. Diagnostic sensitivity of high-sensitivity troponin T for acute myocardial infarction in patients with chest pain. Cor Vasa, 2012, 54: e227-e231 (IF 0,13)

 •  Jehlicka P., Huml M., Rajdl D., Mockova A., Matas M., Dort J., Masopustova A. How to interpret elevated plasmatic level of high-sensitive troponin T in newborns and infants? Physiol Res, 2013, 67(2): 191-195 (IF 1,487)

 •  Vokurka S., Svoboda T., Rajdl D., Sedlackova T., Racek J., Koza V., Trefil L. Serum citrulline levels as a marker of enterocyte function in patients after allogeneic hematopoietic stem cells transplantation – a pilot study. Med Sci Monit, 2013, 19: 81-85 (IF 1,358)

 •  Sedlackova T., Racek J., Rajdl D., Kielberger L., Eiselt J., Malanova L., Babuska V. Relationship between hepcidin and ferritin in haemodilysed patients. Wien. Klin. Wschr., 125(15), 2013: 448-452 (IF 0,813)

 •  Racek J., Sindberg C.D., Moesgsard S., Mainz J., Fábry J., Muller L., Rácová K. Effect of chromium-enriched yeast on fasting plasma glucose, glycated haemoglobin and serum lipid levels in patients with type 2 diabetes mellitus treated with insulin. Biol Trace Element Res, 2013, 155(1): 1-4 (IF 1,307)

 •  Eiselt J., Rajdl D., Racek J., Vostrý M., Rulcová K., Wirth J. Asymmetric dimethylarginine and progression of chronic kidney disease – a one-year follow-up study. Kidney Blood Press Res, 2014, 39(6): 50-57 (IF 1,820)

 •  Broz P., Rajdl D., Racek J., Petr T. Vitek L. Two case reports of extremely increased glycorrhachia in normoglycemic patients. Ann Clin Biochem, 2015, 51(1): 161-164 (IF 1,922)

 •  Rajdl D., Racek J., Trefil L., Stehlík P., Dobrá J., Babuška V. Effect of folic acid, betaine, vitamin B6, and vitamin B12 on dimethylglycine levels in middle-aged men drinking white wine. Nutrients, 2016, 8, 34; doi:10.3390/nu8010034 (IF 3,270)

 •  Šišková K., Dubničková M., Pašková L., Rajdl D., Ďuračková Z., Muchová J. Pauliková I., Racek J. Betaine increases the butyrylcholinesterase activity in rat plasma. Physiol Res, 2016, 65(1): 101-108 (IF 1,293)

 •  Eiselt J., Kielberger L., Rajdl D., Racek J., Pazdiora P., Malánová L. Previous vaccination and age are more important predictors of immune response to influenza vaccine then inflammation and iron status in dialysis patients. Kidney Blood Pres Res, 2016, 41: 139-147 (IF 2,123)

 •  Broz P., Rajdl D., Racek J., Zenkova J., Petrikova V. Influence of pneumatic tube system transport on routinely assessed and spectrophotometric cerebrospinal fluid parameters. Clin Chem Lab Med, 2017, 55(1): 47-52 (IF 2,707)

 •  Broz P., Rajdl D., Novak J., Hromadka M., Racek J., Trefil L., Zeman V. High sensitivity troponins after standardized two-hour treadmill run. J Med Biochem, 2018, 37(3): 364-372 (IF 1,378)

 •  Racek J., Rajdl D., Jungová A. Severe hyperkalemia in a hemato-oncologic patient. Clin Chem, 2019, 65(2): 354-355 (IF 8,636)

 •  Racek M., Racek J., Hupáková I. Scanning electron microscopy in analysis of urinary stones. Scand J Clin Lab Invest, 2019, 39(3): 208-217 (IF 1,471)

 •  Nalos L., Sviglerova J., Rajdl D., Jedlička J., Dejmek J., Štengl M., Kuncová J. Norepinephrine turnover in the left ventricle of subtotally nephrectomized rats. Physiol Res, 2019, 68(Suppl. 3): ‏ S233-S242 (IF 1,655)

 • Florová B., Rajdl D., Racek J., Matějka V.M., Trefil L. NGAL, albumin a cystatin C during cisplatin therapy. Physiol Res, 2020, 30(2): 307-317 (IF 1,701)

 •  Jehlicka P., Rajdl D., Sladkova E., Sykorova A., Sykora J. Dynamic changes of high-sensitivity troponin T concentration during infancy: Clinical Implications. Physiol Res, 2021, 70(1): ‏ 27-32(IF 1,881)

 •  Racek J., Rajdl D., Přenosilová P. Persistence of high serum digoxin concentration. Clin Chem, 2021 67(6): 915-916 (IF 7,292)

 • Racek J., Potočová I., Rajdl D., Trefil L., Šolcová M. False positive result of human chorionic gonadotropin caused by human anti-mouse antibodies. Biochem Med (Zagreb) 33(1), 2023: 82-86 (IF 2,515)

Ocenění