Odborný životopis: MUDr. Roman Cibulka, Ph.D, MBA

Datum a místo narození: 25.11.1977, Plzeň

Vzdělání:

 • 1984 – 1992 – základní škola
 • 1984 – 1995 – základní umělecká škola B. Smetany v Plzni
 • 1992 – 1996 – Masarykovo gymnázium v Plzni
 • 1996 – 2003 – Lékařská fakulta (LF) Univerzity Karlovy (UK) v Plzni, obor: všeobecné lékařství
 • 2002 – účast na studentském programu Work and Travel v USA
 • 2003 – 2007 – doktorské studium biomedicíny na LF UK v Plzni, obor: biochemie a patobiochemie, dizertační práce Metabolické účinky suplementace L-karnitinem u hemodialyzovaných nemocných, obhajoba 18.9.2007
 • 14.12.2009 – ukončen interní kmen testem z vnitřního lékařství
 • 9.6.2010 – atestace v oboru klinická biochemie
 • 2010 – 2012 – Czech Management Institute Praha, ESMA (Escuela Superior de Marketing y Administración), obor: podniková ekonomika a management, diplomová práce Syndrom vyhoření u pracovníků ÚKBH FN Plzeň, obhajoba 16.5.2012
 • 6.3.2012 – udělena licence pro  výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení pro obor klinická biochemie

 Zaměstnání:

 • 2001 – obchodní zástupce firmy Beaufour Ipsen International
 • od října 2003 dosud – lékař na Ústavu klinické biochemie a hematologie (ÚKBH) Fakultní nemocnice (FN) Plzeň
 • listopad 2007 – duben 2009 – stáž na I. Interní klinice LF UK a FN Plzeň
 • od prosince 2010 dosud – vedoucí lékař metabolické ordinace a centra projektu MedPed na ÚKBH FN Plzeň
 • od října 2012 dosud – odborný asistent na LF UK v Plzni
 • od října 2014 do června 2016 – lektor na Fakultě zdravotnických studií Západočeské Univerzity v Plzni, od září 2016 odborný asistent a garant oboru Zdravotní laborant (od září 2019 program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví)
 • lektor v projektech BioHema, CEVA, E-klinická biochemie a Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje

Členství v odborných společnostech:

 • Česká společnost klinické biochemie, Česká společnost pro aterosklerózu, Česká obezitologická společnost

Významná ocenění:

 • 2007 – cena Mladého vědce nadačního fondu Institutu Danone
 • 2008 – cena České společnosti klinické biochemie za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou v r. 2007
 • 2009 – cena společnosti Beckman Coulter a České společnosti klinické biochemie za nejlepší disertační práci z oblasti laboratorní diagnostiky úspěšně obhájenou mezi 1.6.2007 a 31.5.2009
 • 2015 – ocenění České společnosti pro aterosklerózu Vynikající pracoviště projektu MEDPED

Publikační, přednášková a recenzní činnost: viz přílohy

Granty a klinické studie: viz přílohy

Publikační a přednášková činnost:

a) Publikace v časopisech s impakt faktorem (impact factor – IF)

 1. Široká R., Trefil L., Rajdl D., Racek J., Rusňáková H., Cibulka R., Eiselt J., Filipovský J.: Asymmetric dimethylarginine, homocysteine and renal function - is there a relation? Clin Chem Lab Med 2005, Vol. 43, No. 10: 1147-1150 (IF = 1,918).
 2. Cibulka R., Široká R., Trefil L., Racek J., Veselá E.: The measurement of carnitine in hemodialysis patients - adaptation of enzymatic photometric method for an automatic analyzer. Clin Chem Lab Med 2006, Vol. 44, No. 8: 983-986 (IF = 1,918).
 3. Široká R., Trefil L., Rajdl D., Racek J., Cibulka R.: Asymmetric dimethylarginine–comparison of HPLC and ELISA methods. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci 2007, Vol. 850, 586-587 (IF = 2,391).
 4. Cibulka R., Racek J.: Metabolic disorders in patients with chronic kidney failure. Physiol Res 2007; Vol. 56, 697-705 (IF = 1,806).
 5. Cibulka R., Racek J., Pikner R., Rajdl D., Trefil L., Veselá E., Studenovská M., Široká R.: Effect of L-carnitine supplementation on secondary hyperparathyroidism and bone metabolism in hemodialyzed patients. Calcif Tissue Int 2007; Vol. 81, No. 2: 99-106 (IF = 2,487).

 

b) Publikace v recenzovaných časopisech bez IF

 1. Cibulka R.: Metabolické účinky karnitinu a jeho význam v medicíně. Klin Biochem Metab 2005, Vol. 13 (34), No. 1: 24-28.
 2. Cibulka R., Racek J., Trefil L., Veselá E., Studenovská M., Rajdl D.: Deficit L-karnitinu u hemodialyzovaných nemocných a význam jeho suplementace. Klin Biochem Metab 2005, Vol. 13 (34), No. 1: 29-31.
 3. Cibulka R., Racek J., Veselá E.: Význam L-karnitinu u pacientů s chronickým renálním selháním léčených hemodialýzou. Vnitr Lek 2005, Vol. 51, No. 10: 1108-1113.
 4. Cibulka R., Racek J., Trefil L., Pikner R., Veselá E., Studenovská M.: Suplementace L-karnitinem snižuje oxidační stres u hemodialyzovaných nemocných. Klin Biochem Metab 2005, Vol. 13 (34), No. 4: 187-189.
 5. Široká R., Cibulka R., Rajdl D., Racek J.: Asymetrický dimetylarginin – nový rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění. Vnitr Lek 2006, Vol. 52, No. 3: 249-255.
 6. Široká R., Trefil L., Racek J., Cibulka R.: Comparison of asymmetric dimethylarginine detection – HPLC and ELISA methods (technical brief). Klin Biochem Metab 2006, Vol. 14 (35), No. 2: 111-113.
 7. Cibulka R., Široká R., Rajdl D., Racek J., Trefil L., Eiselt J.: Asymmetric dimethylarginine (ADMA) as a novel independent risk factor for cardiovascular disease in haemodialysis patients. Klin Biochem Metab 2007, Vol. 15 (36), No. 1: 39-42.
 8. Cibulka R., Rajdl D., Široká R., Eiselt J., Malánová L., Trefil L., Racek J.: Asymetrický dimethylarginin (ADMA) jako nový nezávislý faktor přežití u hemodialyzovaných nemocných. Klin Biochem Metab 2007, Vol. 15 (36), No. 3; 160-163.

c) Kapitoly v knihách a jiné edukační texty

 1. Cibulka R., Racek J.: Metabolické změny u nemocných s ESRD. CEVA Education. ISSN 1803-8999.
 2. Cibulka R.: Fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny – perspektivní marker kardiovaskulárního rizika a možný terapeutický cíl. CEVA Education [dostupné online na http://www.ceva-edu.cz/mod/forum/discuss.php?d=481]. ISSN 1803-8999.
 3. Cibulka R., Racek J.: Metabolic Complications of Chronic Kidney Failure and Hemodialysis. – 10. kapitola publikace Special Problems in Hemodialysis Patients. InTech 2011 [dostupné online na http://www.intechopen.com/articles/show/title/metabolic-complications-of-chronic-kidney-failure-and-hemodialysis]. ISBN 978-953-307-396-5.
 4. Cibulka R.: Rizikové faktory aterosklerózy. – kapitola v projektu BioHema, t.č. e-learningový kurz v projektu CEVA [dostupné online na https://www.ceva-edu.cz/enrol/index.php?id=443].
 5. Cibulka R., Kreuzbergová J.: Výživa jako součást preventivní i léčebné péče a zásady dietologie. Lékařská fakulta UK v Plzni 2015 [dostupné online na https://www.ceva-edu.cz/pluginfile.php/7476/mod_resource/content/1/II.ZasadyDietologie-html.html].
 1. Müllerová D., Langmajerová J., Dvořáková J., Cibulka R., Havlík M., Kreuzbergová J., Křížová I., Křížová P., Sedláček P.: Výživa a pohybová aktivita v prevenci a léčbě civilizačních chorob. Lékařská fakulta UK v Plzni 2015 [dostupné online na https://www.ceva-edu.cz/pluginfile.php/8123/mod_resource/content/1/VyzivaPohybovaAktivitaPrevenciLecbeCivilizacnichChorob.pdf]. ISBN 978-80-88120-01-8.
 2. Cibulka R.: Rizikové faktory rozvoje aterosklerózy. – 12. kapitola knihy Klinická biochemie. Třetí, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Galén 2021. ISBN 978-80-7492-545-0.

d) Abstrakta

 1. Racek J., Veselá E., Cibulka R., Trefil L., Malánová L.: Influence of supplementation with L-carnitine on parathyroid function in hemodialysis (HD) patients. Clin Chem 2004, Vol. 50, No. 6, Suppl.: A101.
 2. Cibulka R., Racek J., Trefil L., Veselá E., Studenovská M., Rajdl D.: Deficit of L-carnitine in hemodialysis patients and a potential role of its supplementation. Clin Chem Lab Med 2004, Vol. 42, No. 9: A72-A73.
 3. Racek J., Cibulka R., Veselá E., Trefil L.: L-carnitine supplementation decreases oxidative stress in haemodialysis patiens. Clin Chim Acta 2005, Vol. 355, Suppl.: S194.
 4. Racek J., Cibulka R., Veselá E., Trefil L., Rajdl D., Studenovská M.: L-carnitine concentrations in hemodialysis patients and a potential role of its supplementation. Clin Chem 2005, Vol. 51, No. 6, Suppl.: A192-A193.
 5. Cibulka R., Široká R., Rajdl D., Racek J.: Asymmetric dimethylarginine as a novel independent risk factor for cardiovascular disease in hemodialysis patients. Atherosclerosis Suppl 2006, Vol. 7, No. 3: 298.
 6. Široká R., Cibulka R., Rajdl D., Racek J., Trefil L.: Asymmetric dimethylarginine – comparison of chromatography and immunometric methods. Atherosclerosis Suppl 2006, Vol. 7, No. 3: 590.
 7. Veselá E., Cibulka R., Malánová L., Racek J., Pikner R., Rajdl D., Studenovská M., Trefil L.: Suplementace L-karnitinem zlepšuje metabolismus osteoblastů u hemodialyzovaných nemocných. Aktuality v nefrologii 2006, Vol. 12, Suppl. 1: 18.
 8. Cibulka R., Rajdl D., Siroka R., Eiselt J., Malanova L., Trefil L., Racek J.: Asymmetric dimethylarginine as a novel prognostic factor for survival in hemodialysis patients. Clin Chem Lab Med 2007, Vol. 45, Spec. Suppl.: T048.
 9. Racek J., Eiselt J., Malánová L., Rajdl D., Široká R., Cibulka R., Trefil L.: Asymmetric dimethylarginine as a novel prognostic factor for survival in hemodialysis patients. Clin Chem 2007, Vol. 53, No. 6, Suppl.: A31.
 10.  Racek J., Rajdl D., Eiselt J., Široká R., Cibulka R., Malánová L., Trefil L.: Asymetrický dimethylarginin jako nový nezávislý faktor přežití u hemodialyzovaných nemocných. Klin Biochem Metab 2007, Vol. 15, Suppl.: 40.
 11.  Cibulka R., Rajdl D., Klečková M., Trbušek J., Racek J., Pikner R.: CEVA – nová generace vzdělávání. DMEV 2012, Vol. 15, No. 1: 70.
 12.  Cibulka R.: Familiární hypercholesterolemie a smíšená familiární dyslipidemie. Med. praxi 2018, 15(Suppl F) | ISBN 978-80-7471-251-7. Dostupné online na https://www.solen.cz/incpdfs/act-000314-0001_10_001.pdf.
 13.  Cibulka R., Formelová K., Pekár J.: Porovnání lipidogramu stanoveného nalačno a po jídle (Comparison of fasting and non-fasting lipid profile). Klin Biochem Metab 2019, 27(48), No. 3: 152.
 14. Cibulka R., Formelová K., Pekár J., Bršlicová K.: Porovnání lipidogramu stanoveného nalačno a po jídle. AtheroRev 2020; 5(Suppl): S7.
 15. Cibulka R., Vimmerová H., Pekár J., Očenášek J., Bršlicová K.: Porovnání stanovení LDL-cholesterolu přímou a nepřímou metodou. AtheroRev 2020; 5(Suppl): S7-S8.

e) Přednášky

 1. Cibulka R., Racek J.: L-karnitin a jeho význam ve zdraví a nemoci. Vitamíny, 13.-15.9. 2004, Pardubice, ČR.
 2. Cibulka R., Racek J.: L-karnitin a jeho význam ve zdraví a nemoci. Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje, 31.3. 2005, Karlovy Vary, ČR.
 3. Cibulka R., Trefil L., Veselá E., Racek J.: Metabolické účinky karnitinu u hemodialyzovaných nemocných s důrazem na ovlivnění oxidačního stresu. 45. studentská vědecká konference, 19.5. 2005, Plzeň, ČR.
 4. Cibulka R., Veselá E., Studenovská M., Racek J.: Výživa při chronickém selhání ledvin: suplementace L-karnitinu u hemodialyzovaných nemocných. Pokroky ve farmakoterapii 2005 pro lékaře v praxi, 7.-9.9. 2005, Zlín, ČR.
 5. Cibulka R., Pikner R., Trefil L., Veselá E., Racek J.: Suplementace L-karnitinem pozitivně ovlivňuje metabolismus osteoblastů u hemodialyzovaných nemocných. 46. studentská vědecká konference, 11.5. 2006, Plzeň, ČR.
 6. Cibulka R., Eiselt J., Opatrný K. Jr., Rajdl D., Opatrná S, Racek J.: Asymetrický dimethylarginin u hemodialyzovaných (HD) a peritoneálně dialyzovaných (PD) nemocných. 47. studentská vědecká konference, 23.5. 2007, Plzeň, ČR.
 7. Cibulka R.: Stanovení karnitinu u hemodialyzovaných nemocných – adaptace ruční fotometrické metody na automatický biochemický analyzátor; Vliv suplementace L-karnitinem na kalciofosfátový a kostní metabolismus u hemodialyzovaných nemocných. Výroční setkání Vědecké rady Institutu Danone, 12.12.2007, Praha, ČR.
 8. Cibulka R., Hrdličková I.: Kazuistika z praxe klinického biochemika. Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje, 21.3.2013, Karlovy Vary, ČR.
 9. Cibulka R.: Dietní intervence v prevenci civilizačních chorob – doporučení a mýty. Webinář pro projekty BioHema, CEVA, E-klinická biochemie a Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje, 14.1.2015, Plzeň, ČR.
 10. Cibulka R.: Hypolipidemická léčba v roce 2016. Webinář pro projekty CEVA a BioHema, 21.4.2016, Plzeň, ČR.
 11. Cibulka R.: Management dyslipidémií. Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje, 28.4.2016, Klatovy, ČR.
 12. Cibulka R.: Familiární hypercholesterolemie a smíšená familiární dyslipidemie. V. kongres praktických lékařů v Plzni.23.-24.11.2018, Vienna House Easy Pilsen (Hotel Angelo), Plzeň, ČR.
 13. Cibulka R.: Kazuistiky z lipidové poradny ÚKBH FN Plzeň. Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje,28.3.2019, Šafránkův pavilon, Plzeň, ČR.
 14. Cibulka R.: Vypadá to jako FH, ale je to skutečně FH? Pracovní setkání center projektu MedPed. 5.-6.4.2019, Hotel Fara Rančířov, ČR.
 15. Cibulka R.: Kazuistiky z lipidové poradny FN Plzeň. Imunologická vyšetření, kazuistiky, pomocné nálezy ve výsledku. 30.5.2019, Hotel Primavera, Plzeň, ČR.
 16. Cibulka R., Pekár J.: Management dyslipidemií. Novinky v laboratorní diagnostice. 27.9.2019, Darovanský dvůr Resort, Darová, ČR.
 17. Cibulka R.: Management dyslipidémií v roce 2019. Odborný seminář ÚKBH FN Plzeň ve spolupráci s formou Roche s.r.o. 27.11.2019, FN Plzeň, ČR.
 18. Cibulka R.: Intolerance hypolipidemické léčby u pacientů ve velmi vysokém kardiovaskulárním riziku. Pracovní setkání center projektu MedPed. 26.11.2020 on-line.

f) Posterová sdělení

 1. Racek J., Veselá E., Cibulka R., Trefil L., Malanová L.: Influence of supplementation with L-carnitine on parathyroid function in hemodialysis patients. 56th Annual Meeting of the American Association of Clinical Chemistry, 25.-29.7. 2004, Los Angeles, USA.
 2. Cibulka R., Racek J., Trefil L., Veselá E., Studenovská M., Rajdl D.: Deficit of L-carnitine in hemodialysis patients and a potential role of its supplementation. Swiss MedLab & 8th Alps Adria Congress, 5.-9.10. 2004, Luzern, Švýcarsko.
 3. Racek J., Cibulka R., Vesela E., Trefil L.: L-carnitine supplementation decreases oxidative stress in haemodialysis patiens. 16th IFCC – FESCC European Congress of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine – EUROMEDLAB, 8.-12.5. 2005, Glasgow, Skotsko.
 4. Racek J., Cibulka R., Veselá E., Trefil L., Rajdl D., Studenovská M.: L-carnitine concentrations in hemodialysis patients and a potential role of its supplementation. XIX International Congress of Clinical Chemistry IFCC/AACC Annual Meeting, 24.-28.7. 2005, Orlando, USA.
 5. Cibulka R., Racek J., Trefil L., Veselá E.: Suplementace L-karnitinem snižuje oxidační stres u hemodialyzovaných nemocných. VII. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie, 11.-13.9. 2005, Olomouc, ČR.
 6. Cibulka R., Racek J., Trefil L., Veselá E.: Suplementace L-karnitinem snižuje oxidační stres u hemodialyzovaných nemocných. Atherosklerosa, 14.-16.9. 2005, Praha, ČR.
 1. Rajdl D., Cibulka R., Široká R., Racek J., Trefil L., Eiselt J., Rubášová L., Schejbalová M., Michálková R.: Asymetrický dimethylarginin u hemodialyzovaných nemocných. Konferencia učitel’ov chémie, biochémie a klinickej biochémie na lekárskych fakultách v ČR a SR, 25.-28.5.2006, Vrútky, Slovensko.
 2. Cibulka R., Široká R., Rajdl D., Racek J.: Asymmetric dimethylarginine as a novel independent risk factor for cardiovascular disease in hemodialysis patients. XIV International Symposium on Atherosclerosis, 18.-22.6. 2006, Řím, Itálie.
 3. Široká R., Cibulka R., Rajdl D., Racek J., Trefil L.: Asymmetric dimethylarginine – comparison of chromatography and immunometric methods. XIV International Symposium on Atherosclerosis, 18.-22.6. 2006, Řím, Itálie.
 1. Veselá E., Cibulka R., Malánová L., Racek J., Pikner R., Rajdl D.: Effect of L-carnitine supplementation on bone metabolism in haemodialysis patients. XLIII ERA-EDTA congress, 15.-18.7. 2006, Glasgow, Skotsko.
 2. Veselá E., Široká R., Eiselt J., Malánová L., Racek J., Trefil L., Rajdl D., Cibulka R.: Asymmetric dimethylarginine as a novel independent risk factor for cardiovascular disease in haemodialysis patients. XLIII ERA-EDTA congress, 15.-18.7. 2006, Glasgow, Skotsko.
 3. Cibulka R., Široká R., Rajdl D., Racek J.: Asymmetric dimethylarginine (ADMA) as a novel independent risk factor for cardiovascular disease in hemodialysis patients. XX. biochemický zjazd, 12.-16.9.2006, Piešťany, Slovensko.
 4. Široká R., Trefil L., Racek J., Cibulka R.: Comparison of asymmetric dimethylarginine detection – HPLC and ELISA methods. XX. biochemický zjazd, 12.-16.9.2006, Piešťany, Slovensko.
 5. Cibulka R., Široká R., Rajdl D., Racek J., Trefil L., Eiselt J., Rubášová L., Schejbalová M., Michálková R.: Asymetrický dimethylarginin u hemodialyzovaných nemocných. Sympozium klinické biochemie FONS, 17.-19.9.2006, Pardubice, ČR.
 6. Cibulka R., Racek J., Pikner R., Trefil L., Veselá E.: Suplementace L-karnitinem pozitivně ovlivňuje metabolismus osteoblastů u hemodialyzovaných nemocných. Sympozium klinické biochemie FONS, 17.-19.9.2006, Pardubice, ČR.
 7. Cibulka R., Rajdl D., Siroka R., Eiselt J., Malanova L., Trefil L., Racek J.: Asymmetric dimethylarginine as a novel prognostic factor for survival in hemodialysis patients. 17th IFCC – FESCC European Congress of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine and 60th National Congress of the Netherlands Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (NVKC) – EUROMEDLAB, 3.-7.6. 2007, Amsterodam, Nizozemsko.
 8.  Racek J., Eiselt J., Malánová L., Rajdl D., Široká R., Cibulka R., Trefil L.: Asymmetric dimethylarginine as a novel prognostic factor for survival in hemodialysis patients. AACC Annual Meeting, 15.-19.7. 2007, San Diego, California, USA.
 9.  Cibulka R., Rajdl D., Klečková M., Trbušek J., Racek J., Pikner R.: CEVA – nová generace vzdělávání. XV. kongres o ateroskleróze, 1.-3.12.2011, Špindlerův Mlýn, ČR.
 10. Cibulka R., Formelová K., Pekár J.: Porovnání lipidogramu stanoveného nalačno a po jídle. XIV. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie, 22.-24.9.2019, Parkhotel, Plzeň, ČR + 24. kongres o ateroskleróze, 3.-5.12.2020 on-line.
 11.  Cibulka R., Vimmerová H., Pekár J., Očenášek J., Bršlicová K.: Porovnání stanovení LDL-cholesterolu přímou a nepřímou metodou. 24. kongres o ateroskleróze, 3.-5.12.2020 on-line.

g) Ostatní

 1. článek Máte vysoký cholesterol? Myslete na to, co jíte! Zdraví 2015, No. 4: 54-56.
 2. článek Muži, opusťte gauč. Moje zdraví 2015; No. 4: 29-31.
 3. vyhodnocení akce Den krve, výsledky dostupné online http://zdravotnigramotnost.info/aktuality/den-krve-prinesl-prekvapeni/.
 4. rozhovor ke Světovému dni mléka 2020 pro Portál pro aktivní seniory, dostupný on-line https://www.i60.cz/clanek/detail/25805/slavime-svetovy-den-mleka-ale-potrebujeme-mleko-i-v-dospelosti.

Vedení studentských prací:

1. Formelová K.: Porovnání výsledků vybraných biochemických markerů u odběru nalačno a po jídle. Absolventská práce. Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice, 2018.

2. Vimmerová H.: Ateroskleróza a její rizikové faktory, porovnání stanovení LDL-cholesterolu přímou a nepřímou metodou. Bakalářská práce. Fakulta zdravotnických studií Západočeské Univerzity v Plzni, 2020.

Recenzní činnost:

a) Bakalářské, diplomové a dizertační práce

1. Mračková M.: Rizikové faktory aterosklerózy. Bakalářská práce. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, rok 2014.

2. Čadová E.: Diagnostika lymské boreliózy. Bakalářská práce. Fakulta zdravotnických studií Západočeské Univerzity v Plzni, 2017.

3. Štenglová K.: Diagnostika střevních parazitů člověka. Bakalářská práce. Fakulta zdravotnických studií Západočeské Univerzity v Plzni, 2017.

4. Rendlová L.: Změny citlivosti bazofilních granulocytů během specifické alergenové imunoterapie. Bakalářská práce. Fakulta zdravotnických studií Západočeské Univerzity v Plzni, 2018.

5. Bytel L.: Frekvence hypovitaminózy D v osteologické ambulanci v závislosti na věku, pohlaví, ročním období a substituci vitaminem D v klatovském regionu. Bakalářská práce. Fakulta zdravotnických studií Západočeské Univerzity v Plzni, 2019.

6. Kutáková E.: Význam a hodnocení histopatologických znaků zánětu synoviální výstelky kloubního aparátu. Bakalářská práce. Fakulta zdravotnických studií Západočeské Univerzity v Plzni, 2020.

7. Maroušková L.: Rychlé algoritmy pro třídění pacientů s podezřením na akutní infarkt myokardu. Bakalářská práce. Fakulta zdravotnických studií Západočeské Univerzity v Plzni, 2021.

8. Pánková A.: Stanovení polyfenolů v biologickém materiálu a jejich role v imunitních reakcích. Bakalářská práce. Fakulta zdravotnických studií Západočeské Univerzity v Plzni, 2021.

Grantové projekty a klinické studie

 1. Racek J., Veselá E., Studenovská M., Trefil L., Pikner R., Cibulka R.: Metabolické účinky podávání L-karnitinu u dialyzovaných nemocných s důrazem na ovlivnění oxidačního stresu a kalciofosfátového metabolismu. Grant IGA NB/7350-3 (spoluřešitel).
 2. Široká R., Racek J., Cibulka R., Rajdl D., Eiselt J., Mukenšnabl P.: Asymetrický dimethylarginin – vztah k dalším rizikovým faktorům aterosklerózy a prognóza u hemodialyzovaných pacientů. Grant GA UK 78/2005/C/LFP (spoluřešitel).
 3. A Placebo-controlled, double-blind, randomised study to evaluate the efficacy and safety of TAK-475 50 mg and 100 mg versus placebo, when co-administered with simvastatin 20 mg or 40 mg in subjects with primary dyslipidemia. Studie TAK-475/EC 302 (investigátor).
 4. A Placebo-controlled, double-blind, randomised study to evaluate the efficacy and safety of TAK-475 100 mg in subject with type 2 diabetes currently treated with lipid-lowering therapy. Studie TAK-475/EC 304 (investigátor).
 5. A multicenter, double-blind, randomized, forced-titration study to compare the efficacy and safety of the combination of 145 mg fenofibrate and 20 or 40 mg simvastatin with atorvastatin monotherapy in patients with mixed dyslipidemia at risk of cardiovascular disease not adequately controlled by 10 mg atorvastatin alone. Studie ZOLIP C LF0242780-01 05 03 (investigátor).
 6. PLANET - Neintervenční, retrospektivní, otevřený multicentrický registr hodnotící dosahování terapeutického cíle LDL-cholesterolu u pacientů s familiární hypercholesterolémií dle doporučení ESC Guidelines 2011 v běžné klinické praxi v České republice a Slovenské republice (principal investigator).
 • v letech 2004, 2005, 2006 a 2007 – cestovní granty České společnosti klinické biochemie

Aktuální grantové projekty a klinické studie

 • participace na projektu „Etiologie závažných poruch metabolismu sirných aminokyselin: využití pro cílenou diagnostiku a personalizovanou léčbu v České republice“ (ambasador pro FN Plzeň).

Grant AZV NV19-01-00307.

            Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Viktor Kožich, Ph.D. – VFN Praha.

 • subinvestigátor projektu „Časný záchyt familiární hypercholesterolémie“ (CzeCH-IN).

Hlavní řešitel: ÚZIS.