Odběrový systém ÚKBH

  Metody Zkumavky Další laboratoře FN    

Odběrový systém ÚKBH

  BIOCHEMIE HEMATOLOGIE                                                                                                             

 

Li heparin plazma s gelem 4 ml
(při velkém počtu požadovaných metod 2x)

Heparinová plazma - preferovaný materiál pro rutinní vyšetření

Lze požadovat všechna rutinní biochemická vyšetření kromě:

 • Sérum: ELFO sérových bílkovin, Li, erytropoetin, VLŘ (volné lehké řetězce), kofein, CDT, ceruloplasmin
 • Plná krev/EDTA plazma: sérologie hepatitid, glykovaný hemoglobin, cyklosporin, sirolimus, takrolimus, mykofenolát
 • EDTA/NaF plazma: glukóza v plazmě, laktát

Výhody:

 • Akutní odběr - vitální indikace (krev není třeba nechat srážet
  30 min při pokojové teplotě)
 • Koagulační porucha, antikoagulační léčba, hemodialýza (nedochází ke srážení krve během analýzy, následnému opakování či vydání zkreslených výsledků)
 • Trombocytémie/trombocytóza, leukocytóza, polyglobulie (nedochází ke zkreslení především u K, ale i P, Zn) 
 

 

 

Sérum s gelem 4 ml
(při velkém počtu požadovaných metod 2x)

 • ELFO + imunofixace séra, volné lehké řetězce (VLŘ)
 • Erytropoetin, kofein, litium, CDT, ceruloplazmin

 Lze požadovat všechna rutinní vyšetření jako v heparinové plazmě kromě:

 • Troponin T (pouze Li heparin plazma)

Před odstředěním je nutné krev nechat srážet 30 min při pokojové teplotě (u pacientů s antikoagulační léčbou 60 min).

Sérum s gelem 0,5 ml (děti, novorozenci)
Vacuette MiniCollect sérum s gelem 0,5 ml
Postačuje na základní biochemické vyšetření.

Sérum bez gelu 

Metotrexát
Metody, které je možno měřit ze séra nebo z plazmy, jsou v databázi ÚKBH označeny piktogramem  /.
V elektronické žádance ve WinMedicalcu jsou tyto metody podbarveny bíle (bílý je i piktogram ve výpisu potřebných zkumavek ).
 

 

 

K3EDTA bez gelu 3 nebo 2 ml
(plná krev/EDTA plazma)

 • Sérologie hepatitid - SAMOSTATNÁ ZKUMAVKA!
 • Stanovení glykovaného hemoglobinu (u dětí možný i kapilární odběr)
 • Stanovení amoniaku - ihned po odebrání doručit do laboratoře. Transport v ledové tříšti. Lze transportovat potrubní poštou: zkumavku s materiálem ihned po odběru až do transportu uchovávat při teplotě tajícího ledu (stejně jako odběr pro ABR). Potrubní poštou se posílají vzorky bez ledu.
 • Stanovení cyklosporinu A, sirolimu, takrolimu, mykofenolátu
 • Stanovení PCR HBV, HCV, genotypizace HCV - SAMOSTATNÁ ZKUMAVKA! (2 mL na jednu metodu)
 • Stanovení Pb, Se v plné krvi
 

 

 
K3EDTA + NaF plazma bez gelu 3 nebo 2 ml

 • Stanovení glukózy v plazmě žilní krve – odebranou krev transportovat co nejrychleji do laboratoře
 • Stanovení laktátu v plazmě

 Stříkačka  Radiometer

 • Stanovení ABR a elektrolytů v arteriální krvi – odběr do speciální stříkačky Radiometer s přídavkem balancovaného heparinátu litného

 
Skleněná kapilára

 • Stanovení ABR v kapilární krvi – odběr do kapiláry potažené balancovaným heparinátem litným
 
 Kapilára AK-fix
 • Stanovení ABR a elektrolytů v arteriální krvi – odběr do AK-fix kapiláry potažené balancovaným heparinátem litným

 

 

Lze transportovat potrubní poštou: zkumavku s materiálem ihned po odběru až do transportu uchovávat při teplotě tajícího ledu.  Potrubní poštou se posílají vzorky bez ledu. Další informace.

 • Stanovení glukózy v kapilární krvi

2 ml zkumavka Eppendorf s 1 ml systémového roztoku MEDESA SCALAB + kapilárka na 20 µl krve.
Zcela naplněná kapilárka se ihned celá vhodí do zkumavky s 1 ml systémového roztoku, promíchá a pošle do laboratoře.

Kónická odběrová nádobka
10 ml - moč

 • Chemické vyšetření moče a sedimentu - jednorázovou moč je nutno do laboratoře doručit do 1 h od odběru (do ½ h pro záchyt válců)

Močová Vacuette zkumavka s kulatým dnem – 10,5 ml

 • Chemické vyšetření moče a sedimentu -  jednorázovou moč  je nutno do laboratoře doručit do 1 h od odběru, resp. do ½ h pro záchyt válců
 • Kvantitativní vyšetření moče (při sběru moče na stanovení 5-HIOK, Ca, P, Mg, kys. močové je nutná úprava/konzervace moče!)
 • Bence-Jonesova bílkovina
 • Typizace proteinurie (ELFO)
 • Toxikologický screening T10, T6

 

 

 • Chemické a cytologické vyšetření mozkomíšního moku

  -  sterilní plastová zkumavka bez gelu a bez aditiv

  Nepoužívat k přepravě potrubní poštu.

 • Stanovení hemoglobinu ve stolici

Více informací k technice odběru zde.
K dispozici na příjmu ÚKBH.

Nádobka s víčkem pro odběr stolice
 • Stanovení pankreatické elastázy 1 - minimálně 100 mg formované stolice

Plastová, speciálně mytá zkumavka (na požádání dodá laboratoř - tel. č. 377 104 239)

 • Stanovení Al v séru 
  Minimalizovat kontaminaci okamžitým uzavřením po odběru provedeném v bezprašném prostředí v omytých gumových rukavicích (kontaminace vzorku talkem z rukavic).  

Plastová kapilára Macroduct Sweat Collection System

nebo

Zvážený filtrační papír v plastové nádobce (dodává laboratoř)

 • Chloridy v potu

Nepoužívat k přepravě potrubní poštu.

Polyethylénový sáček

 • Močový konkrement
 • Olovo ve vlasech, nehtech, vousech