Odběrový manuál ÚKBH

  Metody Zkumavky Další laboratoře FN    

Odběrový systém ÚKBH

  BIOCHEMIE HEMATOLOGIE                                                                                                             
Krevní obraz

K3EDTA, žilní krev,  2 mL nebo 3 mL
  • Vyšetření krevního obrazu, diferenciálního rozpočtu, retikulocytů, schistocytů v krvi; osmotické rezistence a PINK testu

        Krevní obraz nelze vyšetřit z Vacuette 1 mL.

K3EDTA, žilní krev 0,5 mL
 
K3EDTA, kapilární krev, 0,25 mL
 

K3EDTA, kapilární krev, 0,20 mL

  mini

 

 
Sarstedt Monovette 2,7 mL ThromboExact, žilní krev

  • Vyšetření trombocytů v krvi při podezření na pseudotrombocytopenii

Při nálezu shluků trombocytů odběr doporučí laboratoř. 

Náběr žilní krve do zkumavky S-Monovette-ThromboExact. Zkumavka je k dispozici v hematologické laboratoři ÚKBH. Nahrazuje vyšetření trombocytů v citrátu.

Informace o odběru

Koagulace

3,2% citrát sodný, žilní krev,
2 mL, 3,5 mL nebo 4,5 mL

 

  • Vyšetření koagulace v plazmě
  • Rutinní vyšetření: APTT, APTT-aktin, PT (Quick, INR), TT (trombinový čas), fibrinogen, antitrombin, D-Dimery, anti-Xa, euglobulinová fibrinolýza, dTT (Pradaxa), antiXa/rivaroxaban (Xarelto), antiXa/apixaban (Eliquis), antiXa/edoxaban (Lixiana)
  • Speciální vyšetření: protein C, protein S, FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII, FXIII orientačně, vWF, reptilázový test, dRVVT, SCT, specifický inhibitor 
  • Výzkumné metody po dohodě s laboratoří

Počet zkumavek závisí na počtu požadovaných testů.

Podrobně viz žádanka (elektronická v Medicalcu, pro externisty papírová)


Aquisel 1 mL

 

Agregace trombocytů

3,2% citrát sodný, žilní krev,
3,5 mL nebo 4,5 mL

 

 

  • Vyšetření agregací trombocytů v plazmě optickou metodou

Krev doručit do hematologické laboratoře v pracovní dny do 13:00 h. Nutno dodržet požadovaný počet zkumavek:

Nelze vyšetřit při trombocytopenii.

Dodat do laboratoře okamžitě po odběru, odděleně od ostatních odběrů!

Výrazně označit „Agregace“!
(nutná centrifugace při velmi nízkých otáčkách)

Nepoužívat k přepravě potrubní poštu.

Sarstedt S–Monovette® 1,6mL Hirudin

  • Vyšetření agregací trombocytů v krvi impedanční metodou (Multiplate)

Krev na vyšetření doručit do hematologické laboratoře do 18 h. Pro vyšetření základní agregace postačuje 1 zkumavka. Lze vyšetřit při hodnotách trombocytů nad 50x109/l.

Při hodnotách trombocytů 50 - 80x109/l mohou být výsledky zkreslené. Dodat do laboratoře do 30 min. po odběru, odděleně od ostatních odběrů! Neodebírat jako první zkumavku!
Prázdná náběrová zkumavka se skladuje při teplotě 4-25 °C.

Nepoužívat k přepravě potrubní poštu.

Informace o odběru

Sarstedt Monovette 3.8 mL 9NC (PFA)

  • PFA

Nepoužívat k přepravě potrubní poštu.

Informace o odběru