Odběrový manuál ÚKBH

  Metody Zkumavky Další laboratoře FN    

Odběrový systém ÚKBH

  BIOCHEMIE HEMATOLOGIE                                                                                                             
Krevní obraz

K3EDTA, žilní krev,  2 mL nebo 3 mL
  • Vyšetření krevního obrazu, diferenciálního rozpočtu, retikulocytů, schistocytů v krvi; osmotické rezistence a PINK testu
K3EDTA, žilní krev 0,5 mL
 
K3EDTA, kapilární krev, 0,25 mL
 

K3EDTA, kapilární krev, 0,20 mL

  mini

 

 
Sarstedt Monovette 2,7 mL ThromboExact, žilní krev

  • Vyšetření trombocytů v krvi při podezření na pseudotrombocytopenii

Při nálezu shluků trombocytů odběr doporučí laboratoř. 

Náběr žilní krve do zkumavky S-Monovette-ThromboExact. Zkumavka je k dispozici v hematologické laboratoři ÚKBH. Nahrazuje vyšetření trombocytů v citrátu.

Informace o odběru

Koagulace

3,2% citrát sodný, žilní krev,
4,5 mL nebo 2 mL

 

  • Vyšetření koagulace v plazmě
  • Rutinní vyšetření: APTT, PT (Quick, INR), TT (trombinový čas), fibrinogen, antitrombin, D-Dimery, anti-Xa, euglobulinová fibrinolýza, dTT(Pradaxa), DI-anti-Xa (Xarelto) 
  • Speciální vyšetření: APTT-aktin, protein C, protein S, ProC Global, FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII, FXIII, vWF, reptilázový test, dRVVT, kaolinový test, specifický inhibitor 
  • Výzkum: plazminogen, tPA, PAI, trombomodulin. TFPI, α2-AP

Počet zkumavek závisí na počtu požadovaných testů, např. pro skupinová hemokoagulační vyšetření:
Panel dif. dg. patol. APTT nebo Panel vWch – 4 zkumavky á 4 mL
Panel průkazu LA nebo Trombotický panel – 3 zkumavky á 4 mL.

Podrobně uvedeno na žádance pro speciální hematologická vyšetření.

Agregace trombocytů

3,2% citrát sodný, žilní krev,
4,5 mL

 

 

  • Vyšetření agregací trombocytů v plazmě optickou metodou

Krev doručit do hematologické laboratoře v pracovní dny do 13:00 h. Nutno dodržet požadovaný počet zkumavek:

Základní agregace: 2 zkumavky po 4 mL.

Nelze vyšetřit při trombocytopenii.
Dodat do laboratoře okamžitě po odběru, odděleně od ostatních odběrů!

Výrazně označit „Agregace“!
(nutná centrifugace při velmi nízkých otáčkách)

Nepoužívat k přepravě potrubní poštu.

Sarstedt S–Monovette® 1,6mL Hirudin

  • Vyšetření agregací trombocytů v krvi impedanční metodou (Multiplate)

Krev na vyšetření doručit do hematologické laboratoře do 18 h. Pro vyšetření základní agregace postačuje 1 zkumavka. Lze vyšetřit při hodnotách trombocytů nad 50x109/l.

Při hodnotách trombocytů 50 - 80x109/l mohou být výsledky zkreslené. Dodat do laboratoře do 30 min. po odběru, odděleně od ostatních odběrů! Neodebírat jako první zkumavku!
Prázdná náběrová zkumavka se skladuje při teplotě 4-25 °C.

Nepoužívat k přepravě potrubní poštu.

Informace o odběru

Sarstedt Monovette 3.8 mL 9NC (PFA)

  • PFA

Nepoužívat k přepravě potrubní poštu.

Informace o odběru

 Heparinem indukovaná trombocytopenie


3,2% citrát sodný, žilní krev,
4,5 mL nebo 2 mL


Žilní krev,
4 mL nebo 6 mL bez gelu

  • Vyšetření heparinem indukované trombocytopenie v krvi.

Vyšetření se provádí pouze po konzultaci s hematologem.