Laboratoře FN Plzeň

 
Laboratoře FN Plzeň
 
Hematologicko-onkologické oddělení
Web FN: https://www.fnplzen.cz/node/126
Web vlastní: http://www.hematologieonkologie.cz/laboratore/
Lab. příručka: https://www.fnplzen.cz/sites/default/files/dokumenty/lp/sme_8_001.pdf
   
Oddělení imunochemické diagnostiky 
Web FN: https://www.fnplzen.cz/node/103
Web vlastní: https://old.fnplzen.cz/asp/oid/index.asp
Lab. příručka: https://www.fnplzen.cz/sites/default/files/dokumenty/lp/sme_8_002.pdf
Metody: https://old.fnplzen.cz/asp/oid/analyt_seznam.asp
   
Ústav klinické biochemie a hematologie
Web FN: https://www.fnplzen.cz/node/135
Web vlastní: https://ukbh.fnplzen.cz/
Lab. příručka: https://www.fnplzen.cz/sites/default/files/dokumenty/lp/sme_8_003.pdf
Metody: https://ukbh.fnplzen.cz/cs/node/988
   
Šiklův ústav patologie
Web FN: https://www.fnplzen.cz/node/107
Web vlastní: http://www.sikluv-ustav-patologie.patologie.cz/
Lab. příručka: https://www.fnplzen.cz/sites/default/files/dokumenty/lp/sme_8_004.pdf
   
Ústav mikrobiologie
Web FN: https://www.fnplzen.cz/node/137
Web vlastní: https://mikro.fnplzen.cz/
Lab. příručka: https://www.fnplzen.cz/sites/default/files/dokumenty/lp/sme_8_006.pdf
   
Ústav imunologie a alergologie
Web FN: https://www.fnplzen.cz/node/136
Web vlastní: https://uia.fnplzen.cz/
Lab. příručka: https://www.fnplzen.cz/sites/default/files/dokumenty/lp/sme_8_007.pdf
Metody: https://uia.fnplzen.cz/cs/node/614
   
Ústav lékařské genetiky
Web FN: https://www.fnplzen.cz/node/108
Web vlastní: https://ulg.fnplzen.cz/
Lab. příručka: https://www.fnplzen.cz/sites/default/files/dokumenty/lp/sme_8_008.pdf
   
Transfuzní oddělení 
Web FN: https://www.fnplzen.cz/node/106
Web vlastní: https://to.fnplzen.cz/
Lab. příručka: https://www.fnplzen.cz/sites/default/files/dokumenty/lp/sme_8_009.pdf
   
Ústav soudního lékařství 
Web FN: https://www.fnplzen.cz/node/138
Web vlastní: https://usl.fnplzen.cz/
Lab. příručka: https://www.fnplzen.cz/sites/default/files/dokumenty/lp/sme_8_010.pdf