Posílání náběrů na vyšetření acidobazické rovnováhy potrubní poštou

Transport materiálu na vyšetření ABR a amoniaku 

1/ IHNED ZCHLADIT
2/ IHNED ODESLAT

 ABR ve stříkačce

Chladící gel
  • Musí mít teplotu kolem 0°C
  • Nelze používat přemražené gely rovnou z mrazáku, materiál nesmí zmrznout !!!
  • Ideální je pouze krátkodobé namražení, kdy gel zůstává ohebný. Nelze-li toto vzhledem k provozu dodržet, potom raději zasílejte pouze vychlazené gely, které skladujete v chladničce na místě s nejnižší teplotou.
ZCELA ZÁSADNÍ JE OKAMŽITÉ DORUČENÍ DO LABORATOŘE
  • Při delším ponechání vzorku na ledu nebo při používání přemražených gelů dochází k falešnému zvýšení kalémie (přesun z buněk).
  • Pozdní dodání vzorku do laboratoře vede ke snížení pH, snížení pO2, zvýšení pCO2 (ovlivněny budou i výpočty: HCO3-, BE), poklesu glykémie a zvýšení laktatémie vlivem metabolizace krevními elementy, mění se i ionizovaný vápník (zvýšení vlivem poklesu pH);
  • Velikost zkreslení je úměrná době od odběru a počtu krevních elementů - zvláště při transportu bez chlazení (intenzivnější metabolismus). 
  • Ke klinicky významnému zkreslení uvedených parametrů a zvýšení amoniaku dochází již za 15 minut od odběru (dříve u pacientů s vysokým počtem krevních elementů, u amoniaku také s vysokou aktivitou GGT)


ABR v kapiláře

Kapiláru vložte do plastové zkumavky a zabezpečte proti vypadnutí zátkou nebo izolepou. Zkumavku polepte identifikačním štítkem a položte na namražený gel. NIKDY NEPOKLÁDEJTE KAPILÁRU BEZ ZKUMAVKY NA GEL! Gel přeložte a gumičkou zajistěte. Vložte do sáčku, přiložte žádanku a takto zajištěný náběr můžete vložit do kapsle a poslat potrubní poštou. Při více náběrech použijte více chladicích gelů a zkumavky položte vedle sebe.

 

Takto ne:


ABR ve stříkačce

Stříkačku polepte identifikačním štítkem a položte na namražený gel. Gel přeložte a gumičkou zajistěte. Vložte do sáčku, přiložte žádanku a takto zajištěný náběr můžete vložit do kapsle a poslat potrubní poštou. Při více náběrech použijte více chladicích gelů a stříkačky položte vedle sebe.


Amoniak

Fialovou zkumavku Vacuette označenou identifikačním štítkem položte na namražený gel ihned po odběru. Gel přehněte a zajistěte gumičkami. Takto zajištěný náběr vložte do transportního sáčku (i s dalšími náběry pacienta), přiložte žádanku (možno i souhrnnou elektronickou žádanku) a odešlete co nejdříve potrubní poštou.


Objednávání a vracení gelů 

Položka ve skladu SZM:

Kód materiálu
Název
29001579
Cold-Hot pac 13x14cm

Pro návrat chladicích gelů na vaše oddělení musíte gely označit číslem vašeho nákladového střediska. Gely popisujte suché lihovým fixem. Při transportu potrubní poštou můžete zasílat materiál ve vratných průhledných kapslích, kdy gel okamžitě vrátíme.

Pokud nevyužíváte potrubní poštu, můžete nadále materiál transportovat na ledové tříšti. Ledová tříšť nesmí do potrubní pošty!