Archiv aktualit

31.8.2015 - Změna uvádění výsledků u toxikologických vyšetření

Od 1. září 2015 budou výsledky samostatných metod U_Amfetamin a U_Metamfetamin při toxikologickém vyšetření moče nahrazeny souhrnnou metodou U_Amf-metamfetaminy.


31.7.2015 - Videoreportáž o přestavbě laboratoře klinické biochemie ve FN Plzeň


1.7.2015 - Zavedení nové metody - Sledování účinnosti apixabanu (Eliquis)

24.3.2015 - Sérologie hepatitid

Od 24. 3. 2015 je sérologie hepatitid na ÚKBH FN Plzeň kompletně převedena na sety firmy Roche.  Číselné vyjádření výsledku bude pouze u S-anti-HAV  a S-anti-HBs v IU/l a S-HBsAg v S/CO (viz porovnání referenčních hodnot sérologie hepatitid pro sety firmy Abbott a Roche).


30. 1. 2015 - Vyšetření troponinu a BNP
Od 3. 2. 2015 ÚKBH převádí vyšetření troponinu a BNP na analytický systém Roche.
Dosud jsme prováděli stanovení Troponinu I (µg/l) a BNP (ng/l). Na analytickém systému Roche se provádí hypersenzitivní troponin T (Troponin T hs), nově vydáváme v ng/l, a NT-proBNP.
Troponin T hs
má rozhodovací mez (99. percentil) 14 ng/l. Jako kritérium změny při diagnostice AIM se doporučuje změna o minimálně 7 ng/l v intervalu 3 - 6 hodin po prvním náběru (při přijetí). Doporučujeme nabírat do zkumavek s Li heparinem.
NT-proBNP má rozhodovací mez 125 ng/l. Doporučujeme nabírat do zkumavek s Li heparinem. Stanovení hs cTnT a NT-proBNP je samozřejmě nutné interpretovat společně s anamnestickými údaji, klinickým vyšetřením a ostatními nálezy.
Více informací (prezentace, edukační materiály) najdete zde.

23. 1. 2015 - Výsledky S-anti-HBc

Ústav klinické biochemie a hematologie začíná převádět vyšetření sérologie hepatitid na nový analytický systém firmy Roche. První převedená metoda bude S-anti-HBc celk. Výsledky se nebudou vyjadřovat číselně, ale jako pozitivní nebo negativní.

Po kompletním převedení sérologie hepatitid na systém Roche se bude číselné vyjádření výsledku uvádět jen u S-anti-HAV a S-anti-HBs v IU/l a S-HBsAg v S/CO.


23. 1. 2015 - Močové zkumavky

Pro ÚKBH Lochotín používejte pouze tyto zkumavky pro moč:

27800265 Odběrová nádobka 1029 10 ml  (jen pro základní chemické vyšetření moči + močového sedimentu)
7400712    Vacuette 10,5 ml – moč (žluté víčko; pro kvantitativní biochemická vyšetření moče i pro močový sediment)

Pro moč na kvantitativní analýzy (minerály, urea, kreatinin apod.) zasílejte pouze zkumavky Vacuette, dosud užívané zkumavky s nasazenou žlutou zátkou nelze použít v potrubní poště, ani v nové preanalytické lince ÚKBH.

Ostatní zkumavky pro vyšetření moče nebudou přijímány.


1. 12. 2014 - Nová referenční rozmezí

ÚKBH převádí biochemická vyšetření na nový analytický systém firmy Roche. Od 2. prosince 2014 se mění referenční rozmezí u metody:

Kreatinin v séru
                Novorozenci (předčasně)           25 – 91 µmol/l
                Novorozenci (v termínu)             21 – 75 µmol/l
                2 – 12 měsíců                            15 – 37 µmol/l
                1 – 3 roky                                   21 – 36 µmol/l
                3 – 5 let                                      27 – 42 µmol/l
                5 – 7 let                                      28 – 52 µmol/l
                7 – 9 let                                      35 – 53 µmol/l
                9 – 11 let                                    34 – 65 µmol/l
                11 – 13 let                                  46 – 70 µmol/l
                13 – 15 let                                  50 – 77 µmol/l 
                Ženy nad 15 let                          44 – 80 µmol/l
                Muži nad 15 let                           62 – 106 µmol/l 

Od 15. prosince 2014 dojde ke změně jednotek i referenčního rozmezí u stanovení lipoproteinu (a):

Lipoprotein (a)                                           do 75 nmol/l

75 nmol/l je cut-off hodnota pro zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění – odpovídá hodnotě 0,3 g/l podle dřívějšího stanovení lipoproteinu (a) – www.mayoclinicproceedings.org. Postupně Vás budeme informovat o dalších změnách u jednotlivých metod. Začátkem příštího roku dojde ke změně metody troponin I na hs-troponin T a BNP na NT-proBNP. 

Seminář o hypersenzitivních troponinech proběhl  26. 11. 2014 v rámci webinářů ÚKBH a záznam najdete na adrese: https://el.lf1.cuni.cz/p3n5jy6rfi5


21. 11. 2014 - Kontrola glukometrů
Pravidelná kontrola všech POCT glukometrů proběhne v pracovních dnech od 24. 11. do 28. 11. 2014 na Vašich odděleních naším pracovníkem (kontaktní osoba Ing. Trefil 4231). Prosíme o předložení všech glukometrů Glucocard X-mini plus a testovacích stripů.

22. 10. 2014 - Upozornění ÚKBH
ÚKBH začíná převádět biochemická vyšetření na nový analytický systém firmy Roche.
Od 22. října 2014 dochází k těmto změnám:
1. Mění se referenční rozmezí u metody myoglobin v séru:
                        Muži      28 – 72 µg/l
                        Ženy      25 – 58 µg/l
2. Zavádíme výpočet odhadu glomerulární filtrace dle Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP z hodnot sérového kreatininu pomocí rovnice CKD-EPI 2009 (qS-GF-kreatinin), z hodnot sérového cystatinu C pomocí rovnice CKD-EPI 2012 (qS-GF-cystatin), z hodnot sérového kreatininu a cystatinu C pomocí kombinované rovnice CKD-EPI 2012 (qS-GF-cyst-kreat). Zároveň rušíme staré výpočty odhadu glomerulární filtrace.
3. Zkratka GMT se mění na GGT (gama-glutamyltransferáza)
Postupně Vás budeme informovat o dalších změnách u jednotlivých metod. Koncem letošního roku dojde ke změně metody troponin I na hs-troponin T a BNP na NT-proBNP.

2. 10. 2014 - Slavnostní otevření laboratoře po rekonstrukci
 
 

1. 7. 2014 - Spuštění potrubní pošty

- článek na idnes.cz
 - článek na potrubniposta.cz