Krevní obraz - změny od 15.6.2016


Oznámení ÚKBH

Od 15.6.2016 dochází ke změnám referenčních mezí těchto položek krevního obrazu:

Erytrocyty      Hemoglobin      Hematokrit      Stř.objem erytrocytů      Stř.konc.hemogl.v ery     Retikulocyty rel.
Nově zavedené meze:  Retikulocyty abs.     Normoblasty rel.     Normoblasty abs.