Odběrový systém ÚKBH

  Metody Zkumavky    

Odběrový systém ÚKBH

  BIOCHEMIE HEMATOLOGIE                                                                                                             

Li heparin plazma s gelem 4 mL
(při velkém počtu požadovaných metod 2x nebo 8 mL)

Heparinová plazma - preferovaný materiál pro rutinní vyšetření

Lze požadovat všechna rutinní biochemická vyšetření kromě:

 • Sérum: ELFO sérových bílkovin, Li, erytropoetin, VLŘ (volné lehké řetězce), kofein, CDT, ceruloplasmin, imunoglobuliny, sFlt-1, PlGF
 • Plná krev/EDTA plazma: sérologie hepatitid, glykovaný hemoglobin, cyklosporin, sirolimus, takrolimus, mykofenolát
 • EDTA/NaF/citrát plazma: glukóza v plazmě, oGTT
 • EDTA/NaF plazma: laktát

Výhody:

 • Akutní odběr - vitální indikace (krev není třeba nechat srážet 30 min při pokojové teplotě)
 • Koagulační porucha, antikoagulační léčba, hemodialýza (nedochází ke srážení krve během analýzy, následnému opakování či vydání zkreslených výsledků)
 • Trombocytémie/trombocytóza, polyglobulie (nedochází ke zkreslení především u K, ale i P, Zn) 
 
 Sérum s gelem 4 mL

(při velkém počtu požadovaných metod 2x)

 • ELFO + imunofixace séra, volné lehké řetězce (VLŘ)
 • Erytropoetin, kofein, litium, CDT, ceruloplazmin, sFlt-1, PlGF

Lze dále požadovat všechna rutinní vyšetření jako v heparinové plazmě kromě:

 • Troponin T (pouze Li heparin plazma)

Před odstředěním je nutné krev nechat srážet 30 min při pokojové teplotě (u pacientů s antikoagulační léčbou 60 min).

Sérum s gelem 0,5 mL (děti, novorozenci)
Vacuette MiniCollect sérum s gelem 0,5 ml
Postačuje na základní biochemické vyšetření.
Metody, které je možno měřit z plazmy (preferovaný způsob), nebo ze séra, jsou v databázi ÚKBH označeny piktogramem /.
V elektronické žádance ve WinMedicalcu jsou tyto metody podbarveny bíle (bílý je i piktogram ve výpisu potřebných zkumavek ).
 

K3EDTA bez gelu 3, 2 nebo 1 mL
(plná krev/EDTA plazma)

 • Sérologie hepatitid - SAMOSTATNÁ ZKUMAVKA!
 • Stanovení glykovaného hemoglobinu (u dětí možný i kapilární odběr)
 • Stanovení amoniaku - ihned po odebrání doručit do laboratoře. Transport v namraženém chladícím gelu. Lze transportovat potrubní poštou.
  POKYNY K TRANSPORTU
 • Stanovení cyklosporinu A, sirolimu, takrolimu, mykofenolátu
 • Stanovení PCR HBV, HCV, genotypizace HCV - SAMOSTATNÁ ZKUMAVKA! (2 mL na jednu metodu)
 • Stanovení Pb, Se v plné krvi
Na2EDTA/NaF/citrát (FC Mix) 2 mL
 • Diagnostické stanovení glukózy v plazmě žilní krve
 • oGTT

 

           Informace o zkumavce (AJ)

 


K3EDTA + NaF plazma bez gelu
3 nebo 2 mL

 • Stanovení laktátu v plazmě

 

    Stříkačka 2 mL
   (balancovaný heparin 50IU)

 • Stanovení ABR a elektrolytů v arteriální krvi – odběr do speciální stříkačky s přídavkem balancovaného heparinátu litného

 

 
   Kapilára

 • Stanovení ABR v kapilární krvi – odběr do kapiláry potažené balancovaným heparinátem litným

185 µl - pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, glukóza, laktát, bilirubin, hemoglobin, saturace hemoglobinu, oxyhemoglobin, karbonylhemoglobin, methemoglobin

90 µl - pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, glukóza, laktát

 

   Kapilára AK-fix

 

 

 

POKYNY K TRANSPORTU

 • Stanovení ABR a elektrolytů v arteriální krvi – odběr do AK-fix kapiláry potažené balancovaným heparinátem litným

 

 

Lze transportovat potrubní poštou: zkumavku s materiálem ihned po odběru až do transportu uchovávat při teplotě tajícího ledu.  Potrubní poštou se posílají vzorky bez ledu. Další informace.

 

Kónická zkumavka na moč
10 mL

 • Chemické vyšetření moče a sedimentu - jednorázovou moč je nutno do laboratoře doručit do 1 h od odběru (do ½ h pro záchyt válců)
 • Toxikologický screening T10

Močová Vacuette zkumavka s kulatým dnem
10,5 mL

Močová Vacuette zkumavka s kónickým dnem
9,5 mL

 • Chemické vyšetření moče a sedimentu -  jednorázovou moč  je nutno do laboratoře doručit do 1 h od odběru, resp. do ½ h pro záchyt válců
 • Kvantitativní vyšetření moče (při sběru moče na stanovení 5-HIOK, Ca, P, Mg, kys. močové je nutná úprava/konzervace moče!)
 • Bence-Jonesova bílkovina
 • Typizace proteinurie (ELFO)
 • Toxikologický screening T10

Sběrná nádoba na moč - 3L

položka SZM:

Kód materiálu: 2456471
Název: Láhev sběrná na moč 3L
Kat.č.: 77.575.001

 • Biochemické vyšetření k posouzení rizika vzniku urolitiázy
  (24h sběr s použitím konzervačního čindla, dodat celou sběrnou nádobu)
Citráty, oxaláty, Ca, Mg, P, kys. močová

Pokyny pro pacienty (Sběr moči u pacientů s urolitiázou)

Konzervační činidlo (10 ml 10% roztoku thymolu v isopropylalkoholu) objednávejte z lékárny FN.
(Intranet FN → Objednávky léky → Použít filtr „MS“ → položka „UKBH-konzervační činidlo urolitiáza 10 ml“).


 • Chemické a cytologické vyšetření mozkomíšního moku

  -  sterilní plastová zkumavka bez gelu a bez aditiv (ve FN se vyskytují zkumavky s modrým nebo červeným víčkem)

 •  v žádném případě neodebírat do zkumavek Vacuette !!! 

 • Stanovení hemoglobinu ve stolici

Více informací k technice odběru zde.
K dispozici na příjmu ÚKBH.

 
 
 
 
 
 
 
 
Nádobka s víčkem pro odběr stolice
 • Stanovení pankreatické elastázy 1 - minimálně 100 mg formované stolice

Plastová, speciálně mytá zkumavka (na požádání dodá laboratoř - tel. č. 377 104 239)

 • Stanovení Al v séru 
  Minimalizovat kontaminaci okamžitým uzavřením po odběru provedeném v bezprašném prostředí v omytých gumových rukavicích (kontaminace vzorku talkem z rukavic).  

Plastová kapilára Macroduct Sweat Collection System

 • Chloridy v potu

Nepoužívat k přepravě potrubní poštu.

Polyethylénový sáček

 • Močový konkrement
 • Olovo ve vlasech, nehtech, vousech