Řízení Ústavu klinické biochemie a hematologie (ÚKBH) - linie SZP

Řízení Ústavu klinické biochemie a hematologie (ÚKBH) - linie SZP

 

Poznámky:

  • Vrchního laboranta zastupuje jedna z úsekových laborantek.
  • Jedna z úsekových laborantek klinické hematologie je pověřena metodickým vedením SZP
    v oboru klinická hematologie.