Odkazy

 

ÚKBH dnesHistorieOdkazy

 

Logo CEVA
Posláním projektu CEVA je šíření kvalitních a nezávislých informací zejména pro lékaře všech odborností, bioanalytiky, zdravotní laboranty a všeobecné sestry; a podpora aplikovaného výzkumu v České a Slovenské republice. Hlavním garantem kvality a nezávislosti je Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy, obsah však tvoří mnoho spolupracujících institucí. Cílovým publikem portálu jsou lékaři všech odborností, kliničtí analytici a NLZP (zejména zdravotní laboranti a všeobecné sestry).

 


 


Webový portál určený ke komplexní informaci o laboratorních vyšetřeních. Je směrovaný zejména na laického uživatele, ale může pomoci i zdravotnickým pracovníkům nelaboratorních oborů. 

 


 

AACC

 

Česká hematologická společnost

 

Česká společnost klinické biochemie

 

 EHA

 

 

 IFCC

EFLM

 

Biomedicínské centrum LFP UK

 

IPVZ Praha

 

Lékařská fakulta UK Plzeň

 

   
FN Plzeň Ministerstvo zdravotnictví