Systém řízení kvality ÚKBH

Systém řízení kvality - zapojení pracovníků do organizační struktury ÚKBH

(Znázorněná struktura je vytvořená shodně pro biochemickou i hematologickou část.)