Krev
Enzymy AST ALT GGT ALP AMS LPS CHS CK LD Sacharidový metab. Glukóza Glukóza v plazmě K.mléčná (laktát) Glyk.Hb (HbA1c) Lipidový metab. Screening lipidů Triacylglyceroly Cholesterol celk. HDL cholesterol LDL cholesterol Apo A-I Apo B Lp(a)
 
 
 
 
 
 
 
 
ABR a vodní hosp.
Pigmenty Bilirubin celk. Bilirubin konjug. Dusíkaté látky Močovina (urea) Kreatinin Kys. močová Bílkoviny Celk.bílkovina Albumin ELFO bílkovin M - protein Volné lehké řetězce Prealbumin Transferin Feritin Solubilní TfR CDT (bezsach. tf.) Prokalcitonin CRP Myoglobin Troponin T alfa1-antitrypsin Haptoglobin Ceruloplazmin beta2-mikroglobulin Cystatin C
 
 
 
 
 
 
Biol. exp. testy
Minerály Na, K, Cl Vápník Fosfor anorg. Hořčík Železo Měď Zinek Selen Osmolalita Léky Digoxin Teofylin Gentamicin před Gentamicin po Amikacin před Amikacin po Vankomycin před Vankomycin po Fenobarbital Fenytoin Karbamazepin Valproát Levetiracetam Lamotrigin Cyklosporin A Takrolimus Sirolimus Metotrexát Litium Kofein
 
 
Funkční testy
Toxikologie Alkohol (etanol) Paracetamol Salicyláty Sérologie Screening hepatitid Anti-HAV celk. Anti-HAV IgM HBsAg Anti-HBs Anti-HBc celk. Anti-HBc IgM HBeAg Anti-HBe Anti-HCV Hormony,vitaminy,AK hCG celkový sFlt-1 PlGF NT-proBNP Erytropoetin Vitamin B12 Kys.listová (folát) Homocystein celk.
Ostatní
Žlučové kyseliny
 
 
 
 
 
 
 
Výpočty
Krevní obraz Kapilární krev Krevní obraz KO+dif.rozpočet 
Dif dodatečně
Dif mikroskopicky Retikulocyty Schistocyty Osm. rezistence PINK test Trombo v TRK Trombo TromboExact Koagulace Koagulační scr. APTT Protrombin. čas Trombinový čas Fibrinogen Antitrombin D-dimery Reptilázový test Korekce APTT Korekce PT APTT aktin Euglob.fibrinolýza Etanolový test LMWH (antiXa) Pradaxa (dTT) Xarelto (antiXa) Eliquis (antiXa)
 
 
 
 
Výpočty odpadů
Diuréza (ml), čas(h)
Moč
Proteinurie kvant. Protein/kreatinin Typ proteinurie(ELFO) Albuminurie Albumin/kreat. (ACR) Bence-Jonesova bílk. AMS Močovina (urea) Kreatinin  Clearance kreatininu Kys. močová Na, K, Cl Vápník Fosfor anorg. Hořčík Měď Zinek Selen Osmolalita Moč chem. a sed. Toxikologie Screening T10 Buprenorfin Fentanyl Tramadol Zolpidem
 
 
 
 
 
Punktát,sonda,
drén,dialyzát
Rozl.trans./exsud. AMS LD Glukóza Laktát Triacylglyceroly Cholesterol Celk.bílkovina Albumin Močovina (urea) Kreatinin Na, K ,Cl Vápník pH KO v jiných mat. KO+dif. v jiných mat. Mozkomíšní mok Likvor - základní Likvor - výpočty Spektrofotometrie Oligoklonální IgG
Průkaz likvorey
Beta-trace protein
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speciální koagulace
Panely
Agreg. dest. opticky Agreg. dest. imped. PFA
 
Dif. dg. patol. APTT Dif. dg. patol. PT Panel průkazu LA Trombotický panel Panel vWillebrand. ch.
 
Doplňující vyšetření
Souhlasím s úpravou
požadovaných metod
 
Druh protidest. léčby
ASA
Clopidogrel
Ostatní
Žádná
Nelze zjistit
Druh antikoag. léčby
Warfarin
Heparin
LMWH
Ostatní
Žádná
Nelze zjistit
 
 
 
 
 
Speciální koagulace
Jednotlivé metody
Pt-krvácivost Pt-Rumpel Leede F VIII F IX Screen. spec. inhibitoru Inhibitor F VIII [BU] Inhibitor F IX [BU] vWF aktivita vWF antigen F II F V F VII F X F XI F XII F XIII Kaolinový test dRVVT ProC global Protein C aktivita Protein S aktivita Protein C antigen Protein S antigen Agreg. po ADP Agreg. po kolagenu Agreg. po kys. arachid Agreg. po ristocetinu ADP ASPI TRAP
 

Doplňující vyšetření - souhlas s úpravodu metod

K panelům metod speciální koagulace laboratoř požaduje souhlas s úpravou seznamu požadovaných vyšetření - reflektivní testování dalších parametrů indikuje hematolog.

Druh protidestičkové léčby

Při požadavku na vyšetření funkce trombocytů je nutno označit případnou protidestičkovou léčbu nebo potvrdit, že pacient žádnou protidestičkovou léčbu nemá (volbou v předtištěném rámečku). Informace je nezbytná pro správnou interpretaci výsledků agregačních metod.

Druh antikoagulační léčby

Při požadavku na koagulační vyšetření je nutno označit druh antikoagulační terapie nebo vybrat další možnosti (žádná; nelze zjistit). Informace je nezbytná pro správnou interpretaci výsledků koagulačních metod.